Contact

Voor het aanvragen van een vergunning of een gesprek daarover, kunt u uitsluitend terecht bij de gemeente waar u woont/ waar uw bedrijf is gevestigd, of in sommige gevallen bij de provincie Groningen. Dat geldt ook voor al uw vragen over toezicht of handhaving. Alle (digitale) post in dat kader dient u uitsluitend te richten aan het loket van uw gemeente of de provincie.


Vergunningscheck of een melding doen?
Of u nu particulier bent of een bedrijf (dat een particulier of ander bedrijf vertegenwoordigt), wanneer u een vergunning wilt aanvragen, een vergunningcheck wilt doen of een melding wilt doen, gaat u naar Omgevingsloket Online.


Contactgegevens Omgevingsdienst Groningen
Heeft u een afspraak met een medewerker van de Omgevingsdienst Groningen dan bent u welkom aan de Lloydsweg 17, 9641 KJ Veendam.

Het postadres van de Omgevingsdienst Groningen is Postbus 97, 9640 AB Veendam.

Algemeen telefoonnummer van de Omgevingsdienst Groningen: 0598 – 788 000

Algemeen e-mailadres van de Omgevingsdienst Groningen: info@od-groningen.nl

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen? Of heeft u vragen over toezicht of handhaving?

In sommige gevallen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.