Maak kennis met de Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 12 gemeenten in Groningen en de provincie Groningen.

Lees meer

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen? Of heeft u vragen over toezicht of handhaving?
Contact met uw gemeente of provincie

Milieuklachten

Ondervindt u overlast, meld dit bij de Milieuklachtenlijn 050-318 0000. Hier kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht. Het kan gaan om overlast door geluid, stank, stof of bijvoorbeeld licht.

Direct een milieuklacht indienen

Informatie voor Bedrijven & Particulieren

Informatie voor bedrijven en particulieren

Lees wat de Omgevingsdienst Groningen voor bedrijven en particulieren kan betekenen. En wat u moet doen en waar u moet zijn als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen.
Lees meer