Lisette | Financieel specialist ketentoezicht


Het werk van Lisette

Ik ben financieel specialist binnen het team ketentoezicht. Regulier toezicht beperkt zich tot de inrichting of locatie. Binnen een keten zijn meerdere instanties verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de afzonderlijke onderdelen. Het toezicht wordt hierdoor in de praktijk vaak bemoeilijkt en is daardoor ook vaak minder effectief. Bij activiteiten zijn bovendien dikwijls meerdere schakels betrokken en vindt vervoer plaats, waardoor activiteiten niet stoppen bij een gemeente- of provinciegrens. Het doel van ketentoezicht is risico’s in de ketens te inventariseren en op basis van informatiegestuurde handhaving de risico’s weg te nemen en het naleefgedrag te verbeteren.

Samen met mijn collega’s brengen wij de risicovolle ketens in kaart en zorgen wij vervolgens dat inspecties uitgevoerd worden om te bepalen of risico’s op illegaliteit zich ook daadwerkelijk voordoen. Tijdens controles maak ik gebruik van de financiële administratie van bedrijven om de naleving te controleren.

Ik ben per toeval in dit werkveld terecht gekomen want ik heb Accountancy gestudeerd. Het allerleukst vind ik dan ook dat ik mijn financiële kennis in kan zetten voor het milieu. Daarnaast ben ik binnen de afdeling toezicht de enige persoon met een financiële achtergrond. Ik vind het erg leuk om specialist te zijn en collega’s te kunnen ondersteunen. En ik heb heel afwisselend werk dat altijd uitdagend blijft.


Samenwerken

Binnen onze organisatie zijn veel specialisten aanwezig, dus je werkt al snel met ontzettend veel mensen samen. Zo werk ik samen met mijn collega’s binnen het team ketentoezicht, maar ook met toezichthouders van bedrijven of voor specifieke afvalstoffen. En daarnaast werk ik ook samen met vergunningverleners en juristen.


Uniek

We zetten ons met alle collega’s in om onze woon-en leefomgeving leefbaar te houden. Omdat er ontzettend veel ontwikkelingen zijn binnen ons vakgebied, met name op het gebied van wet- en regelgeving, blijft het werk altijd uitdagend.
Je houdt je bezig met werk dat er toe doet. Het is een informele
organisatie waar hard gewerkt wordt, maar waar ook ruimte is
voor humor. En er heerst een positieve sfeer.


De ODG in 2 woorden:

Kennis en kwaliteit.


Over welke eigenschappen moet je beschikken voor jouw functie?

In deze functie moet je goede analytische vaardigheden hebben en leergierig zijn. Je moet in staat zijn je kennis op diverse vraagstukken toe te kunnen passen.


Wil je bij ons komen werken na het lezen van dit verhaal?

Wellicht hebben wij een mooie vacature voor je.