Hielke | Vergunningverlener Brzo


Het werk van Hielke

Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de ODG eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen). Dit doen we onder de noemer ‘Brzo Noord’. Brzo staat voor ‘Besluit risico’s zware ongevallen’. Wij verlenen namens het bevoegde gezag de vergunningen en controleren op de maatregelen die een bedrijf neemt om zware ongevallen te voorkomen.

Ik ben vergunningverlener Brzo/RIE-4 en daarnaast heb ik coördinerende taken binnen vergunningverlening Brzo. Dat houdt in dat ik, samen met de vergunningverleners van het team Brzo Noord, zorg dat het werk goed loopt en samen met de coördinator Toezicht onder andere het werkprogramma opstel en de periodieke rapportages maak.


Contact met bedrijven en overheden

Het allerleukste aan mijn werk zijn eigenlijk twee dingen. Enerzijds het contact met de bedrijven; overleg over wat ze gaan doen, hoe ze dat gaan doen en de technische kant daarvan. Anderzijds het contact met de overheden; het vertalen van politiek naar praktijk. Mijn interesse voor techniek heb ik altijd al gehad en daarnaast heb ik Milieukunde gestudeerd. Daarna ben ik me gaan specialiseren in Brzo.

“Als je hart ligt bij milieu en techniek, dan is dit een ‘prachtvak’. Je kijkt met verschillende bedrijven mee in de keuken en hebt invloed op je omgeving.”


‘Prachtvak’

Als je het leuk vindt om met techniek bezig te zijn en regelgeving en milieu samen te brengen, is dit een ‘prachtvak’. Je kijkt met verschillende bedrijven mee in de keuken en hebt invloed op je omgeving. Het mag voor de buitenwereld wat stoffig klinken, maar dat is het zeker niet! We gaan met zijn allen samen op een doel af: een veilige schone leefomgeving.


Uniek door bundelen kennis & kunde

Uniek binnen het team Brzo Noord is de bundeling van onze kennis en kunde voor onze drie opdrachtgevers (de 3 noordelijke provincies) op één plaats. Door deze mooie samenwerking heb ik veel contact met andere omgevingsdiensten, want er zijn maar 6 Brzo Omgevingsdiensten in Nederland. Zo wisselen we over het hele land informatie uit.


Waarom past de ODG bij jou?

De ODG is een hele leuke werkgever met een goede sfeer. We zijn een jonge organisatie, dus je kan bijdragen aan het neerzetten van een goede organisatie. Dit doen we door doorlopend onze werkprocessen onder de loep te nemen en te kijken hoe en waar het efficiënter en nog beter kan. Daarnaast is de ODG een club waar veel verschillende typen mensen in diverse functies werken. Zo werken er onder andere juristen, vergunningverleners en toezichthouders, maar ook administratieve ondersteuners. Gemene deler is dat we allemaal vakspecialisten zijn met hart voor milieu.


Welke eigenschappen moet je bezitten voor jouw functie?

  • Planmatig werken
  • Overtuigingskracht
  • Onderhandelvaardigheden
  • Flexibiliteit
  • Dynamisch