Inhuur


Voor specifieke projecten of adviesopdrachten zoeken wij regelmatig ZZP’ers of tijdelijke collega’s.


Zo huren we in

De aanvragen en opdrachten voor ZZP’ers en interim professionals plaatsen wij op Groningenhuurtin.nl. Dit is de site waar acht Groninger gemeenten, Waterschap Noorderzijlvest en de ODG opdrachten voor inhuur van derden uitzetten.