Voor opdrachtgevers

Als gemeente of provincie ziet u het liefst dat iedere inwoner in een gezonde en veilige leefomgeving kan wonen, werken en recreëren. De Omgevingsdienst Groningen (ODG) ondersteunt u daarbij.


De ODG verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu, bouwen en wonen. Dit doen we voor alle 12 Groninger gemeenten en de provincie Groningen.

Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de ODG eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen).


Producten en diensten

Wilt u weten welke producten en diensten de ODG kan leveren? U vindt een overzicht in onze producten-en dienstencatalogus (PDC). De Omgevingsdienst maakt met de PDC duidelijk welke producten en diensten u als opdrachtgever van ons kunt verwachten vanuit de relevante wet- en regelgeving.


Meer weten?

Wilt u weten hoe we uw gemeente of organisatie kunnen ontzorgen op het gebied van milieu en leefomgeving of wat de precieze afspraken met uw gemeente/provincie zijn? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers via accountmanagement@od-groningen.nl