Overlast? Meld een milieuklacht

Als inwoner van de provincie Groningen kunt u ons helpen onze leefomgeving veilig en schoon te houden. Ervaart u overlast of hinder van bedrijven in de omgeving? Meld het via de Milieuklachtenlijn.


Heeft u overlast van stank, stof of geluid? Constateert u onveilige situaties bij zandwinningen of verontreiniging van bodem? Meld het via de Milieuklachtenlijn via 050 – 318 00 00. De milieuklachtenlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Afhankelijk van uw melding wordt deze doorgezet naar de dienstdoende inspecteur van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) of neemt de ODG de klacht later op in het reguliere toezicht.


Wat wordt er gedaan met mijn melding?

Bij directe hinder beoordeelt de inspecteur die dienst heeft (onze consignatiedienst) of direct optreden nodig en mogelijk is. Uit onderzoek door de inspecteur moet blijken wie of welk bedrijf de overlast veroorzaakt. In overleg tussen inspecteur en het bedrijf neemt het betreffende bedrijf maatregelen om de overlast onmiddellijk of zo snel mogelijk op te lossen.

Afhankelijk van de ernst en oorzaak informeert de inspecteur andere instanties of schakelt hij/zij deze instanties in. De inspecteur neemt altijd contact met u op voor nadere informatie over uw klacht. De inspecteur informeert u over de afhandeling, wanneer u aangeeft dit op prijs te stellen.


Wel melden, maar geen milieuklacht

Wanneer uw klacht geen milieuaspect betreft kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.