Overlast? Meld een milieuklacht

Als inwoner van de provincie Groningen kunt u ons helpen onze leefomgeving veilig en schoon te houden. Ervaart u overlast of hinder van bedrijven in de omgeving? Meld het via de Milieuklachtenlijn of de Hinderapp.


Milieuklachtenlijn

Heeft u overlast van stank, stof of geluid? Constateert u verontreiniging van lucht of bodem? Of wilt u melding doen van windmolenoverlast? Meld het via de Milieuklachtenlijn via 050 – 318 00 00. De milieuklachtenlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.


Hinderapp

Inwoners van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland kunnen geur- en geluidsoverlast van bedrijven ook online melden via de Hinderapp. Lees hier meer over de Hinderapp.
.


Wat wordt er gedaan met mijn melding?

  • Afhankelijk van uw melding wordt deze doorgezet naar de dienstdoende inspecteur van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) of neemt de ODG de klacht later op in het reguliere toezicht.
  • Bij directe hinder beoordeelt de inspecteur die dienst heeft of direct optreden nodig en mogelijk is. Uit onderzoek door de inspecteur moet blijken wie of welk bedrijf de overlast veroorzaakt. In overleg tussen de inspecteur en het bedrijf wordt beoordeeld of er maatregelen mogelijk zijn om de overlast onmiddellijk of zo snel mogelijk op te lossen.
  • Afhankelijk van de ernst en oorzaak informeert de inspecteur andere instanties of schakelt hij/zij deze instanties in. De inspecteur neemt altijd contact met u op voor nadere informatie over uw klacht. De inspecteur informeert u over de afhandeling, wanneer u aangeeft dit op prijs te stellen.
  • Lees hier wat wij doen met meldingen over windmolens.


Wanneer sturen wij klacht door naar gemeente of provincie?

Omdat niet iedere gemeente hetzelfde takenpakket bij de ODG heeft ondergebracht, kan het voorkomen dat de gemeente of de provincie uw milieuklacht verder in behandeling neemt. In dat geval zullen wij uw klacht doorsturen naar de betreffende gemeente of de provincie.


Welke meldingen van overlast behandelt de ODG niet?

Soms krijgt de ODG vragen over thema’s die bij andere organisaties thuishoren Hieronder leest u waar u terecht kunt bij klachten over…

Afval, schade of andere overlast in uw woonomgeving
Wanneer uw klacht geen milieuaspect betreft, kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente. Dit geldt ook voor klachten over afval en schade in openbaar gebied of andere overlast in uw woon- en leefomgeving.

Overlast meststoffen
Voor het uitrijden van mest gelden landelijke regels. Kijk op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie over het uitrijden van mest.

Overlast gewasbeschermingsmiddelen
De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) controleert of bedrijven uitsluitend toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. En of ze deze middelen op de juiste wijze toepassen. Kijk op de website van de NVWA voor meer informatie over (overlast van) gewasbeschermingsmiddelen.