In uw omgeving

Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in de provincie? Hoe zijn onze monumenten eraan toe? De website ‘De Staat van Groningen’ biedt feiten, cijfers en kaarten over milieu, omgeving en erfgoed. De Staat van Groningen is een productie van o.a. de provincie Groningen in samenwerking met vrijwel alle andere afdelingen binnen de provincie en de Omgevingsdienst Groningen.


De Milieumonitor geeft informatie over geur, geluid, lucht en veiligheid van de omgeving. Ook is op de site te zien wat de ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn op het gebied van  luchtkwaliteit en de veiligheidsrisico’s voor de omgeving, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Op de Erfgoedmonitor staat een overzicht van onder meer monumenten en karakteristieke panden in onze provincie. De Omgevingsbalans is het meest uitgebreide onderdeel van de website, met informatie over bouwwerken, (water-)wegen, bruggen, tunnels, water, bodem, lucht, landschappen en natuur.

De Omgevingsbalans is het meest uitgebreid, met informatie over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen en natuur.