Voor inwoners

Een veilige schone leefomgeving om te wonen en van te genieten. Voor u en alle andere inwoners van onze provincie. Dagelijks zet de Omgevingsdienst Groningen (ODG) zich in om de inwoners van onze provincie veilig te laten wonen, werken en recreƫren, in een gebied met zware industrie, agrarische bedrijven, multinationals en de grootste zeehaven van Noord Nederland.


Als inwoner zult u weinig rechtstreeks met de ODG te maken hebben, maar u ziet wel de effecten van ons werk. We werken namelijk in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen en verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen.


Wat betekent de Omgevingsdienst Groningen voor u als inwoner?

Als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen, blijft de gemeente of provincie uw eerste aanspreekpunt. Het kan wel zijn dat u bij de afhandeling van uw vergunningprocedure of een handhavingsverzoek medewerkers van de ODG tegenkomt. Bijvoorbeeld bij de gemeente, provincie of in het veld. De medewerkers van de ODG handelen altijd namens de gemeente of provincie.


Ervaart u milieuoverlast? Meld het ons!

Als inwoner van de provincie Groningen kunt u ons helpen onze leefomgeving veilig en schoon te houden. Heeft u overlast van stank, stof of geluid? Constateert u onveilige situaties bij zandwinningen of verontreiniging van bodem? Meld het via de Milieuklachtenlijn. De milieuklachtenlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.