Voor inwoners

Een veilige schone leefomgeving voor alle inwoners van onze provincie, om te wonen, werken en recreëren. Hier zet de Omgevingsdienst Groningen (ODG) zich dagelijks voor in.


Als inwoner zult u weinig rechtstreeks met de ODG te maken hebben, maar u ziet wel de effecten van ons werk. We werken namelijk in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen en verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen.

Daarbij is de ODG eindverantwoordelijk voor het toezicht op risicovolle bedrijven in Noord Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) die werken met veel gevaarlijke stoffen.


Wat betekent de Omgevingsdienst Groningen voor u als inwoner?

Als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen, blijft de gemeente of provincie uw eerste aanspreekpunt. Het kan wel zijn dat u bij de afhandeling van uw vergunningprocedure of een handhavingsverzoek medewerkers van de ODG tegenkomt. Bijvoorbeeld bij de gemeente, provincie of in het veld. De medewerkers van de ODG handelen altijd namens de gemeente of provincie.


Ervaart u milieuoverlast? Meld het ons!

Als inwoner van de provincie Groningen kunt u ons helpen onze leefomgeving veilig en schoon te houden. Ervaart u overlast of hinder van bedrijven in de omgeving? Meld het via de Milieuklachtenlijn. De milieuklachtenlijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Inwoners van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland kunnen geur- en geluidsoverlast van bedrijven ook online melden via de Hinderapp. Lees hier meer over de Hinderapp.
.