Meld als bedrijf een ongewoon voorval

Bedrijven in Nederland zijn vanuit de Wet milieubeheer verplicht om gebeurtenissen te melden waardoor milieuschade ontstaat of kan ontstaan.


Gemeenten en de provincie laten het ontvangen en afhandelen van deze meldingen, als onderdeel van het milieutoezicht, door de Omgevingsdienst Groningen (ODG) uitvoeren. 

Een ongewoon voorval melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de Milieuklachtenlijn via 050 – 318 00 00.


Wat is een ongewoon voorval?

Een ongewoon voorval is een situatie die zich voordoet of heeft voorgedaan en afwijkt van uw normale bedrijfsvoering. Er zijn, of dreigen, nadelige gevolgen voor het milieu te ontstaan zoals geur, stof, uitstoot van stoffen, verontreiniging van lucht, water of bodem.


Welke verplichtingen heeft u als bedrijf?

Als bedrijf neemt u onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van u verlangd worden om herhaling of de gevolgen van het voorval te voorkomen. Of voor zover de gevolgen niet kunnen worden voorkomen, dient u deze zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. U moet het voorval melden via de Milieuklachtenlijn via 050 – 318 00 00.


Wat wordt er gedaan met mijn melding?

 • Afhankelijk van uw melding wordt deze doorgezet naar de dienstdoende inspecteur van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) 
 • De inspecteur vraagt om de volgende gegevens:
  – bedrijf en locatie
  – uw contactgegevens
  – de oorzaak van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan
  – welke stoffen bij het voorval zijn vrijgekomen en hun eigenschappen
  – andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het milieu te kunnen beoordelen
  – de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de directe gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Doorgaans is een melding van een ongewoon voorval voor de inspecteur aanleiding tot het instellen van een onderzoek op de locatie van het incident.