Meld als bedrijf een ongewoon voorval

Bedrijven in Nederland zijn vanuit de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verplicht om gebeurtenissen te melden waardoor milieuschade ontstaat of kan ontstaan.


Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gepland onderhoud, maar ook om kleine of grote incidenten. U moet deze meldingen zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven.

Gemeenten en de provincie laten het ontvangen en afhandelen van deze meldingen, als onderdeel van het milieutoezicht, door de ODG uitvoeren. 

Een ongewoon voorval melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de Milieuklachtenlijn via 050 – 318 00 00.