Elektronisch afval (AEEA)


Een oude mobiele telefoon, kapotte koelkast of oude wasmachine? Elektronisch afval zijn alle elektrische apparaten die worden weggegooid. Alles waar een batterij in zit of een snoer aan hangt, valt onder elektronisch afval. Dit afval hoort alleen niet thuis bij de gewone afvalstromen, maar moet worden ingeleverd bij erkende afvalverwerkers.


Toezicht op verwerking elektronisch afval

Door de ODG wordt in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving & Transport, de komende tijd extra aandacht besteed aan het toezicht op het inzamelen en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat circa 50% van de AEEA (nog) niet in het voorgeschreven circuit wordt verwerkt. AEEA verdwijnt bijvoorbeeld vaak in de afvalstroom van schroot en oud ijzer.

AEEA mogen uitsluitend worden verwerkt door erkende verwerkers. Inzamelaars van schroot en oud ijzer kunnen hierop door de toezichthouder van de ODG worden gecontroleerd. 

Niet alle handelingen met AEEA hoeft door erkende verwerkers te worden gedaan. Hieronder leest u welke handelingen zónder erkenning kunnen worden uitgevoerd. (Bron: website IL&T)


Wel toegestaan zonder erkenning
De volgende handelingen zijn zonder erkenning toegestaan. Het wegmengen van AEEA tussen schroot en oud ijzer is in geen enkele situatie toegestaan:

  • inzamelen
  • uitsorteren
  • verhandelen (van complete apparaten)
  • reparatie of upgraden.

Voor de handelingen inzamelen en verhandelen geldt dat uw inrichting dan wel op de VIHB-lijst moet staan.

Ingezameld AEEA moet apart van andere afvalstoffen worden opgeslagen.


Niet toegestaan zonder erkenning

  • kraken, knijpen of beschadigen waardoor passende verwerking wordt bemoeilijkt
  • verwerken zonder erkenning en milieuvergunningen
  • strippen van apparaten voor onderdelen. Ook niet als deze gebruikt worden om een ander defect apparaat te repareren.


Download de folder ‘Wat zijn Afgedankte Elektrische of Elektronische Apparaten (AEEA)’?