De ODG en de Omgevingswet

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Van toezicht en handhaving tot aan energie, geur, lucht en vergunningverlening. Elk onderdeel van de leefomgeving krijgt te maken met de nieuwe Omgevingswet. Wat betekent het nou eigenlijk voor onze taken en hoe bereiden we ons hierop voor?


De Omgevingswet bundelt 26 wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit moet er onder meer leiden tot vereenvoudigde regelgeving voor ruimtelijke ontwikkeling. Doel is om de leefomgeving zo lokaal mogelijk vorm te geven, met meer betrokkenheid voor inwoners en bedrijven – zoals bij het maken van een Omgevingsvisie en -plan.Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Als inwoner of bedrijf merkt u hiervan dat er meer ruimte is voor initiatieven (‘ja, mits…’ in plaats van ‘nee, tenzij…’), de regels overzichtelijker worden en dat de overheid lokaal maatwerk biedt.

Door de Omgevingswet komen er minder regels waar u rekening mee moet houden als u bijvoorbeeld een vergunning wilt aanvragen. Er komen meer mogelijkheden voor maatwerk en voor betere en snellere besluiten.

Verder komt er één digitaal loket. Nu zijn het er nog meerdere. Met één loket wordt het makkelijker om projecten te starten. U hoeft niet meer op verschillende plekken te zijn, maar kunt alles op dezelfde plek regelen.

Door de Omgevingswet wordt participatie belangrijker. Dit betekent dat er meer aandacht aan wordt besteed om mensen te betrekken bij nieuwe plannen. Dit geldt niet alleen voor plannen van bedrijven of de overheid, maar ook voor u. Als u straks een aanvraag voor een vergunning doet, moet u aangeven of u andere mensen hebt geïnformeerd, hoe u dit heeft gedaan en wat u heeft gedaan.Wat doen we als ODG?

Als Omgevingsdienst Groningen (ODG) treffen we voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet. Onze medewerkers worden opgeleid en we bereiden onze systemen en werkprocessen voor op de inhoudelijke en procedurele veranderingen.

Maar goede voorbereiding vraagt ook afstemming en dat kunnen we niet alleen. Daarom trekken we in de aanloop naar het nieuwe stelsel samen op met de andere partijen, zoals gemeenten, provincie en waterschappen, maar ook de Veiligheidsregio, GGD en RWS. De ODG stelt zich hierbij op als kennispartner bij omgevingsvraagstukken en neemt deel aan pilots met gemeenten, provincie, waterschappen, ketenpartners en bedrijven. Samen verkennen we het nieuwe stelsel.Wat kunt u doen?

Meer informatie over de Omgevingswet en over hoe u zich kunt voorbereiden vindt u op de volgende websites:

Informatiepunt Leefomgeving

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Aan de slag met de Omgevingswet

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een samenwerkingsverband van gemeenten (VNG), provincies (IPO), waterschappen (UvW) en het Rijk. Het programma ondersteunt overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, initiatiefnemers en belanghebbenden om te kunnen werken met de wet.