Voor bedrijven

Een veilige schone leefomgeving voor de inwoners van onze regio begint bij u. U kunt ervoor zorgen dat uw bedrijf of onderneming het milieu en de leefomgeving zo min mogelijk belast.


De Omgevingsdienst Groningen (ODG) kan u hierbij adviseren. De ODG verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu, bouwen en wonen. Dit doen we in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Omdat niet elke opdrachtgever hetzelfde takenpakket bij de ODG heeft ondergebracht, kan het ook zijn dat de gemeente of de provincie een gedeelte van de taken zelf uitvoert.


U kunt de Omgevingsdienst Groningen wel tegenkomen

Wellicht bent u ons al eens tegengekomen, we komen namelijk bij veel bedrijven over de vloer. Want nadat u bij uw gemeente een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, voeren wij de bijbehorende VTH taken uit. Toezichthouders van de ODG dragen een legitimatiebewijs bij zich. Zij kunnen deze bij de uitoefening van hun taak op verzoek aan u tonen.

Het kan ook voorkomen dat een medewerker van de ODG contact met u als aanvrager opneemt. Bijvoorbeeld bij het behandelen van uw aanvraag om een omgevingsvergunning of voor een bezoek aan uw bedrijf om toezicht te houden op de naleving van regelgeving op het gebied van milieu, bouw of een plaatselijke verordening.

Een heel aantal gemeenten heeft ons ook verzocht hun post te verzorgen. Daardoor kan het zijn dat u post of mail ontvangt van de ODG.