Verwijderen asbest gebeurt niet veilig genoeg

Geplaatst op 18 juli 2019

Het verwijderen van asbest gebeurt nog niet veilig genoeg. Een gezamenlijke controle, die werd gehouden met 5 andere omgevingsdiensten en de Inspectie SZW, in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel) leverde in ruim 30% van de gevallen overtredingen op.

De inspecties vonden plaats op 76 locaties waar gecertificeerde asbestbedrijven werkten. Toch bleek in 24 gevallen dat een inspectie niet overbodig was. Negen keer werd het werk stilgelegd omdat er te onveilig werd gewerkt.

Toezichthouders ODG tijdens noordelijke controle


Controles door ODG

Bij de controles die de toezichthouders van de Omgevingsdienst Groningen in de provincie Groningen hebben gedaan, is een aantal afwijkingen geconstateerd waarvoor direct herstelmaatregelen noodzakelijk waren. Deze herstelmaatregelen zijn onder toeziend oog van de toezichthouders ter plekke uitgevoerd waarna de werkzaamheden hervat konden worden. De geconstateerde afwijkingen betroffen veelal kleine onvolkomenheden zoals het niet juist inrichten van het werkgebied ten opzichte van de tekening in het werkplan en het aantreffen van onjuiste redeneringen in het asbestinventarisatierapport. Deze afwijkingen vormden geen direct gevaar voor de gezondheid, leefomgeving en milieu.


Belang van veilig verwijderen asbest

In onderstaande video legt de projectleider Asbest van de Inspectie SZW uit waarom het zo belangrijk is om je als bedrijf en medewerker aan de regels te houden bij het verwijderen van asbest. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.

Bron: Inspectie SZW