AB-vergadering

Datum: 13-05-2016
Aanvang: 09:30
Locatie: Omgevingsdienst Groningen, Veendam
Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Conceptverslag d.d. 5 februari 2016 AB-conceptverslag-5-februari-2016.docx
3. Ter informatie: bijpraten interne organisatie door P. Brouns
3. Ter informatie: voortgang Quick Wins, project LOS en PDC AB1608.Voortgang-Quick-Wins-en-PDC.pdf
AB1608.voortgang-LOS.pdf
4. Ter besluitvorming: toelichting definitieve rapportage evaluatie en plan van aanpak door M. Kerstens (BMC) AB1609.Eindrapportage-evaluatie-ODG-Deel-A.pdf
AB1609.Eindrapportage-evaluatie-ODG-Deel-B.pdf
4. (Nazending DB via mail d.d. 18 mei 2016) Memo behandeling Evaluatie Omgevingsdienst Groningen Memo-behandeling-Evaluatie-Omgevingsdienst-Groningen.docx
5. Rondvraag en sluiting