AB-vergadering

Datum: 01-12-2017
Aanvang: 09:00
Locatie: Provinciehuis Groningen, zaal Boerdam
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda Agenda-Algemeen-Bestuur-1-december-2017.pdf
2. Conceptverslag 22 september 2017 AB-conceptverslag-22-september-2017.pdf
3. Te behandelen stukken
AB analyse directeur ODG a.i. AB1727.-Bijlage-1-Quick-Scan-LOS-september-2017.pdf
AB1727.Analyse-directeur-ODG-ai.pdf
Verbeterplan
- Stand van zaken Verbeterplan AB1728.-Notitie-AB-stand-van-zaken-Verbeterplan.pdf
- Gemeenschappelijke regeling AB1729.-Annotatie-concept-aangepaste-GR-ODG-08112017_.pdf
AB1729.-Bijlage-1-Gemeenschappelijke-regeling-Omgevingsdienst-Groningen-concept-8-november.pdf
AB1729.-Bijlage-2-toelichting-op-Gemeenschappelijke-Regeling-Omgevingsdienst-Groningen-concept-8-november-2017.pdf
AB1729.-Bijlage-3-Model-beslissingen-aanpassing-GR-08112017.pdf
AB1729.-Bijlage-4-Beantwoording-ODG-reactie-OGP.pdf
AB1729.-Bijlage-5-Blaay-171017-mail-trip-advocaten.pdf
AB1729.-Bijlage-6-Beantwoording-gemeente-Haren-Trip-advocaten-26102017-def.pdf
- DVO 2018 AB1730.-Annotatie-model-DVO-2018.pdf
AB1730.-Bijlage-1-Model-DVO-Dienstverleningsovereenkomst-2018.pdf
- PDC matrix 2018 AB1731.-Bijlage-1-Wijzigingsblad-PDC-2017-2018-def.pdf
AB1731.-Bijlage-2-PDC-Matrix-2018-basistaken-en-milieu-pakket.pdf
AB1731.-Bijlage-3-PDC-Matrix-2018-basistaken-milieu-en-wabo-pakket.pdf
AB1731.-Bijlage-4-PDC-Matrix-2018-basistaken-pakket.pdf
AB1731.-Memo-PDC-matrix-2018.pdf
Financiële stukken
- Najaarsnota 2017 AB1732.-Annotatie-najaarsnota-2017.pdf
AB1732.-Najaarsnota-2017.pdf
- Kadernota 2019 AB1733.-Annotatie-kaderbrief-2019.pdf
AB1733.-Kaderbrief-2019.pdf
Business cases
- Business cases APV en business case Westerwolde AB1734.-Annotatie-besluit-businesscases.pdf
AB1734.-Bijlage-1-BC-Westerwolde.pdf
AB1734.-Bijlage-2-BC-APV-en-bijzondere-wetten.pdf
AB1734.-Bijlage-3-Advies-OR-BC-Westerwolde-1.pdf
AB1734.-Bijlage-4-Advies-OR-BC-APV.pdf
Overige
- Vergaderfrequentie DB en AB in 2018 AB1735.-Annotatie-vergaderfrequentie-2018-AB-en-DB.pdf
Ter informatie: DB verslagen AB1736.-DB-verslag-5-oktober-2017.pdf
AB1736.-DB-verslagen-ter-informatie-naar-AB.pdf
4. Rondvraag en sluiting