AB-vergadering

Datum: 25-11-2016
Aanvang: 09:30
Locatie: Gemeente Haren
Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
a. Mededelingen
b. Rondgaan presentielijst
c. Vaststelling agenda 1.-Agenda.pdf
2. Conceptverslag d.d. 14 oktober 2016 AB-conceptverslag-14-oktober-2016-vers-2.pdf
3. Te behandelen stukken
- Invulling vacature DB-lid AB1622.Annotatie-vervullen-vacature-dagelijks-bestuur.pdf
- Najaarsrapportage 2016 AB1623.Annotatie-Najaarsrapportage-2016.pdf
AB1623.bijlage-1.Najaarsrapportage-2016.pdf
- Zienswijzen op begrotingswijziging 2017 AB1624.Annotatie-zienswijzen-op-begrotingswijzigng-2017.pdf
- Juridische documenten
a. DVO AB1625.a.Annotatie-model-DVO.pdf
AB1625.a.bijlage-1.-bij-annotatie-model-DVO-beantwoording-opmerkingen-en-vragen-omtrent-DVO.pdf
AB1625.a.bijlage-2-bij-annotatie-model-DVO-Dienstverleningsovereenkomst-versie-1-november-2016.pdf
b. Algemene Dienstverleningsvoorwaarden AB1625.b.Annotatie-Algemene-Dienstverleningsvoorwaarden.pdf
c. Mandaat AB1625.c.Annotatie-model-mandaat.pdf
AB1625.c.Bijlage-1.bij-annotatie-model-mandaat-mandaat.pdf
AB1625.c.Bijlage-2.bij-annotatie-model-mandaat-beantwoording-opmerkingen-en-vragen-omtrent-mandaat.pdf
d. PDC AB1625.d.Annotatie-PDC-matrix-2017.pdf
AB1625.d.bijlage-1.bij-annotatie-PDC-Matrix-2017-PDC-Matrix-2017-Basistaken-en-milieu-en-wabo-en-overige.pdf
AB1625.d.bijlage-2.bij-annotatie-PDC-matrix-2017-PDC-Matrix-2017-Basistaken-en-milieu-en-wabo.pdf
AB1625.d.bijlage-3.-bij-annotatie-PDC-matrix-2017-PDC-Matrix-2017-Basistaken-en-milieu.pdf
AB1625.d.bijlage-4.-bij-annotatie-PDC-matrix-2017-PDC-Matrix-2017-basistaken.pdf
- Projectplan en inzet middelen Externe Veiligheid en aardbevingen AB1626.Annotatie-Projectplan-Externe-veiligheid-en-Aardbevingen-1.pdf
AB1626.bijlage-1.-Plan-van-aanpak-Externe-veiligheid-en-Aarbevingen.pdf
- Frequentie AB-vergaderingen 2017 AB1627.Frequentie-en-duur-vergaderingen-AB-2017.pdf
- Stand van zaken verbeterplan
- Jaaropdracht 2017
4. Rondvraag en sluiting