AB Vergadering

Datum: 11-12-2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Digitaal
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda AB01.-Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-11-december-2020.pdf
2, - Conceptverslag 8 oktober 2020 AB02a.-Concept-Verslag-Algemeen-Bestuur-van-8-oktober-2020.pdf
2. - Conceptverslag 19 november 2020 AB02b.-Concept-Verslag-Algemeen-Bestuur-van-19-november-2020.pdf
3. Te behandelen stukken
Bestuur
- Terugkoppeling eerste bestuurlijke gesprekken financieringsmodel
- Samenstelling DB/AB AB03a.-Samenstelling-DB-en-AB.pdf
- Termijnagenda DB/AB AB03b.-Termijnagenda-DB-en-AB-2021.pdf
- Samenvatting zomertour 2020 AB03c.-Annotatie-Terugblik-Zomertour-2020.pdf
Financiën
- Najaarsnota AB03d.-Najaarsnota-2020.pdf
Primair proces
- Besluit overdracht taken WO DEAL AB03e.-Annotatie-besluit-BC-WO-DEAL-.pdf
AB03e.-Bijlage-2.-Voorlegger-overdracht-milieutaken-WO-DEAL-Gemeente-Eems....pdf
AB03e.-Bijlage-3.-U-20-23-Advies-OR-overname-Milieutaken-WO-DEAL.pdf
AB03e.-Bijlage-4.-Raadsbesluit-Delfzijl.pdf
AB03e.-Bijlage-5.-Raadsbesluit-Appingedam-overdracht-taken-naar-ODG.pdf
AB03e.-Bijlage-6.-Raadsbesluit-Loppersum-overdracht-taken-naar-ODG.pdf
AB03e.-Business-case-verkenning-overdracht-milieutaken-6-december-2019.pdf
- Capaciteit primair proces AB03f.-Capaciteit-primair-proces.pdf
- Samenvatting najaarsrapportages 2020 AB03g.-Samenvatting-najaarsrapportages-2020.pdf
Juridische zaken
- DVO 2021 AB03h.-Annotatie-model-DVO-2021.pdf
AB03h.-Model-DVO-Dienstverleningsovereenkomst-2021-op-basis-van-nieuwe-GR.pdf
AB03h.-Model-DVO-Dienstverleningsovereenkomst-2021.pdf
- Mandaat- en ondermandaatregeling AB03i.-Annotatie-mandaatregeling-en-ondermandaatregeling.pdf
AB03i.-Mandaat-en-volmachtregeling-Omgevingsdienst-Groningen-2020-def-concept.pdf
AB03i.-Ondermandaat-en-ondervolmachtregeling-ODG-2020-def-concept.pdf
4. Rondvraag