AB-vergadering

Datum: 14-10-2016
Aanvang: 09:30
Locatie: Gemeente Slochteren
Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 1.-Agenda-1.pdf
2. Conceptverslag d.d. 16 september 2016 2.-Conceptverslag-16-september-2016.pdf
3. Te behandelen stukken
a. Opdracht onderzoek naar hulpstructuur 3.a.-AB1620-Annotatie-opdracht-onderzoek-hulpstructuur.pdf
3.a.-AB1620-Memo-opdracht-onderzoek-hulpstructuur.pdf
b. Voortgang productie 2016
c. Monitoring verbeterplan
d. Model dienstverleningsovereenkomst, 3.d.-AB1618-Algemene-Dienstverleningsvoorwaarden-Omgevingsdienst-Groningen-versie-27-sept.pdf
3.d.-AB1618-Annotatie-DVO-algemene-dienstverleningsvoorwaarden-en-mandaatbesluit.pdf
3.d.-AB1618-Dienstverleningsovereenkomst-versie-27-sept.pdf
3.d.-AB1618-Mandaatbesluit-versie-27-sept.pdf
e. Reactie op zienswijze begrotingswijziging 3.e.AB1621.Annotatie-begrotingswijziging-inclusief-zienswijze-vjnota-2016.-DEF-.pdf
f. Ontwerpbegroting 2017 en de (na te zenden) Ontwerpbegroting 2017 en de (na te zenden) reacties op de ingediende zienswijze op deze ontwerpbegroting 3.f.-AB-1619-Annotatie-bij-Ontwerpbegroting-2017.pdf
3.f.-AB1619-Ontwerpbegroting-2017-DEF-.pdf
3.f.AB1619.Annotatie-zienswijze-ontwerpbegroting-2017-DEF.pdf
4. Rondvraag en sluiting