AB vergadering

Datum: 26-03-2021
Aanvang: 09:30
Locatie: Digitaal
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda AB01.-Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-26-maart-2021.pdf
- Aanbesteding zaaksysteem
2. Conceptverslag 5 maart 2021 AB02.-Concept-Verslag-Algemeen-Bestuur-van-5-maart-2021.pdf
3. Te behandelen stukken
- Financiën
Begroting 2022 + oplegger raden en staten AB03a.-Annotatie-Ontwerpbegroting-2022.pdf
AB03a.-Memo-Raden-en-Staten-financieringsmodel-maart-2021.pdf
AB03a.-Ontwerpbegroting-2022.pdf
AB03a.-Bijlage-058-2021-Gemeente-Oldambt-12012-2021-785531-voorbereiding-bezuinigingsvoorstellen.pdf
AB03a.-Brief-Westerkwartier-16-maart-2021.pdf
Procesvoorstel onderzoek efficiency primaire producten AB03b.-Werkgroep-monitoring-kengetallen.pdf
- Primair Proces
PDC AB03c.-Annotatie-PDC-2021.pdf
AB03c.-Bijlage-1-PDC-2021-Basis-Milieu-V4.2.pdf
AB03c.-Bijlage-2-PDC-2021-Basis-V4.2.pdf
AB03c.-Bijlage-3-PDC-2021-Basis-Milieu-Wabo-V4.2.pdf
AB03c.-Bijlage-4-Wijzigingsoverzicht-PDC-2021.pdf
Rapport Noordelijke Rekenkamer over Inspectieview AB03d.-Brief-financiering-inspectieview-milieu-getekend.pdf
AB03d.-Brief-Inspectieview-OD-Groningen-feb-2021.pdf
AB03d.-Memo-Rapport-Algemene-Rekenkamer.pdf
AB03d.-RapportEenonzichtbaarprobleem.pdf
Rapport Commissie van Aartsen AB03e.-Eindrapport-Om-de-leefomgeving-002.pdf
AB03e.-Memo-rapport-commissie-van-Aartsen.pdf
4. Inhoudelijke onderwerp
Presentatie Seinstra & Partners over financiële impact Omgevingswet Omgevingsdiensten-analyse-impact-Omgevingswet-versie-AB-ODG.pdf
5. Rondvraag