AB Vergadering

Datum: 03-07-2020
Aanvang: 09:30
Locatie: Digitaal
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-3-juli-2020.pdf
2. Conceptverslag 26 maart 2020 AB-1926.-Verslag-Algemeen-Bestuur-26-maart-2020.pdf
3. Te behandelen stukken AB-1927.-Annotatie-jaarstukken-2019.pdf
AB-1927.-Jaarstukken-2019-Omgevingsdienst-Groningen-incl.-accountantsverklaring-w.g..pdf
AB-1928.-Annotatie-voorstel-nav-zienswijzen-ontwerpbegroting-2021.pdf
AB-1928.-Begroting-2021.pdf
AB-1928.-Gemeente-Appingedam-230-2020-Gemeente-Appingedam-Z-20-019841-57491-ontwerpbegroting-2021-geen-zienswijze.pdf
AB-1928.-Gemeente-Delfzijl-200528-13-getekend-raadsbesluit-ontwerpbegroting-2021-Omgevingsdienst-Groningen.pdf-Getekend-raadsbesluit.pdf
AB-1928.-Gemeente-Groningen-201-2020-Gemeente-Groningen-kenmerk-8071158-Zienswijze-ontwerpbegroting.pdf
AB-1928.-Gemeente-Het-Hogeland-Getekend-raadsbesluit-Begroting-Omgevingsdienst-Groningen-agenapunt-10-Raad-3-juni-2020.pdf
AB-1928.-Gemeente-Loppersum-Jaarstukken-2019-en-ontwerpbegroting-2021-Omgevingsdienst-Groningen_5.pdf
AB-1928.-Gemeente-Midden-Groningen-GETEKEND-raadsbesluit-Ontwerpbegroting-en-concept-jaarrekening-ODG.pdf
AB-1928.-Gemeente-Oldambat-Ondertekend-raadsvoorstel-ontwerpbegroting-ODG-2021-gemeente-Oldambt.pdf
AB-1928.-Gemeente-Pekela-2020R0026-raadsbesluit-gemeente-Pekela-ontwerpbegroting-2021-ODG-2.pdf
AB-1928.-Gemeente-Stadskanaal-194-2020-Gemeente-Stadskanaal-Z-20-069759-D-20-175114-Reactie-zienswijze-ontwerpbegroting-2021.pdf
AB-1928.-Gemeente-Veendam-Raadsbesluit-10-Ontwerpbegroting-2021-Omgevingsdienst-Groningen-ODG.pdf
AB-1928.-Gemeente-Westerkwartier-20200527-Besluitenlijst-raadsvergadering-27-mei-2020.pdf
AB-1928.-Gemeente-Westerwolde-Commissiebesluit-gemeente-Westerwolde.-Voorstel-jaarstukken-ODG..pdf
AB-1928.-Provincie-Groningen-11-2020-Statenbesluit-Zienswijze-begroting-ODG.pdf
AB-1929.-Annotatie-voorjaarsnota-2020.pdf
AB-1929.-Voorjaarsnota-2020.pdf
AB-1930.-Annotatie-Voorjaarsrapportages-2020.pdf
AB-1931.-Annotatie-Plan-van-aanpak-impactanalyse-basistaken.pdf
AB-1931.-Plan-van-Aanpak-basistaken-definitief..pdf
AB-1932.-Annotatie-planning-financieringsmodel-en-uitstel-Omgevingswet.pdf
AB-1932.-Notitie-Planning-financieringsmodel-en-uitstel-OW.pdf
4. Rondvraag