AB-vergadering

Datum: 12-07-2019
Aanvang: 9:30
Locatie: Midden-Groningen
Bijzonderheden:

-

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda AB-Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-12-juli-2019.pdf
2. Conceptverslag 29 maart 2019 AB1914.-Conceptverslag-Algemeen-Bestuur-ODG-29-maart-2019._.pdf
3. Te behandelen stukken
Financiën
- Jaarrekening 2018 (inclusief accountantsverklaring)
- Voorstel begroting 2020 n.a.v. zienswijzen AB1916.-255-2018-Gemeente-Groningen-7479695-Zienswijze-Ontwerpbegroting.pdf
AB1916.-276-2019-Gemeente-Stadskanaal-Z-19-05315-5-19-146448-Ontwerpbegroting-2020-ODG.pdf
AB1916.-328-2019-Gemeente-Westerwolde-zienswijze-ontwerrpbegroting-2020-ODG.pdf
AB1916.-8.-Hogeland-Ontwerpbegroting-2020-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1916.-Annotatie-voorstel-nav-zienswijzen-ontwerpbegroting-2020.pdf
AB1916.-Begroting-2020.pdf
AB1916.-Brief-Westerkwartier-begroting-en-jaarrekening.pdf
AB1916.-Getekend-Raadsbesluit-Midden-Groningen-jaarrekening-ODG-en-ontwerpbegroting.pdf
AB1916.-Getekend-Raadsbesluit-Midden-Groningen-jaarrekening-ODG-en-ontwerpbegroting.pdf
AB1916.-Raadsbesluit-Appingedam-22-mei-2019-Ontwerpbegroting-Omgevingsdienst-Groningen-2020-en-jaarrekening-2018_1.pdf
AB1916.-Raadsbesluit-Delfzijl-begroting-2020-ODG_Raadsbesluit-begroting-ODG-2020.pdf
AB1916.-Veendam-conceptkanttekeningen-bij-conceptjaarrekening-2018-en-conceptzienswijzen-op-ontwerpbegroting-2020-ODG.pdf
AB1916.-Voorstel-nav-zienswijzen-ontwerpbegroting-2020-opm-NB.pdf
AB1916.-Zienswijze-Pekela-ontwerpbegroting-2020-ODG.pdf
- Begrotingswijziging 2019 AB1917.-Annotatie-begrotingswijzigingen-2019.pdf
AB1917.-Begrotingswijziging-2019.pdf
- Voorjaarsnota 2019 AB1918.-Annotatie-voorjaarsnota-2019.pdf
AB1918.-Voorjaarsnota-2019-.pdf
- Verslag informeel AB 14 juni 2019 AB1919.-Detailplanning-sturing-en-financiering.pdf
AB1919.-Ter-informatie-Sturing-en-financieringsmodel-ODG.pdf
AB1919.-Verslag-informeel-AB-14-juni-2019.pdf
HRM
Onderzoek arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid AB1920.-Annotatie-onderzoek-arbeidsvoorwaarden-en-duurzame-inzetbaarheid-1.pdf
AB1920.-Onderzoekarbeidsvoorwaarden-en-vitaliteit-1.pdf
Primair proces
Uniform VTH beleid en risico analyse AB1921.-ANNOTATIE-Risico-Analyse-AB-12072019-versie3-12062019.pdf
AB1921.-Rapportage-Risicoanalyse-fysieke-leefomgeving-def-11-3-2019.pdf
AB1921.-VTH-beleid-ODG-Concept-6-DB-dd-20-6-2019.pdf
Inhoudelijk onderwerp
Toelichting Landelijke Handhavingsstrategie