AB-vergadering

Datum: 10-10-2019
Aanvang: 10:30
Locatie: Restaurant "De Dame" Paterswolde
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-10-oktober-2019.pdf
2. Conceptverslag 12 juli 2019 AB1922.Conceptverslag-Algemeen-Bestuur-ODG-12-juli-2019.pdf
3. Te behandelen stukken
Financiën
-Kadernota 2021 AB1923.-Annotatie-kadernota-2021.pdf
AB1923.-Kadernota-2021-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
Financieringsmodel
- Update nieuw sturing- en financieringsmodel AB1924.-Update-financieringsmodel_.pdf
- Update afbakening basistaken AB1925.-Update-afbakening-basistaken.pdf
Inhoudelijk onderwerp
- Omgevingswet (presentatie tijdens de vergadering