AB-vergadering

Datum: 16-09-2016
Aanvang: 09:30
Locatie: Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Conceptverslag d.d. 24 juni 2016 AB-conceptverslag-24-juni-2016-def-1.pdf
3. Te behandelen stukken
- Verbeterplan AB1616.Annotatie-verbeterplan-Omgevingsdienst-Groningen-1.docx
AB1616.bijlage-1.Verbeterplan-dd-20160908-3-2.docx
- Begrotingswijziging 2017 AB1617.Annotatie-begrotingswijziging-2017.-docx-1.docx
AB1617.bijlage-1.Begrotingswijziging-2017-brief-aan-de-Raden-en-Prov.-Staten-i.a.a.-colleges-BW-en-GS-1.docx
- Update stand van zaken (zomertour etc.)
- Update LOS
4. Rondvraag en sluiting