AB-vergadering

Datum: 04-02-2019
Aanvang: 12:00
Locatie: Provinciehuis Groningen
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. opening, mededelingen en vaststelling agenda Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-4-februari-2019.pdf
2. Conceptverslag 14 december 2018 AB1900.-Conceptverslag-Algemeen-Bestuur-ODG-14-december-2018.pdf
3. Te behandelen stukken
Financiën
- Stand van zaken onderzoeksvraag 2: Structurele verhoging deelnemersbijdrage AB1901.-Stand-van-zaken-onderzoeksvraag-2-structurele-verhoging-deelnemersbijdrage.pdf
HRM
- Organisatiestructuur ODG AB1902.-Bijlage-U-19-01-reactie-OR-adviesaanvraag-deel-1-evaluatie-organisatiestructuur.pdf
AB1902.-Memo-organisatiestructuur-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
- Resultaten MTO en KTO AB1903.-Presentatie-MTO-en-KTO.pdf
DB1903.-Organisatiereglement-en-directiestatuut-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
- Samenstelling DB/AB n.a.v. gemeentelijke herindeling (inclusief protefeuilles DB) AB1904.-Annotatie-samenstelling-DB-en-AB-def.pdf
Ingekomen stukken
- Herindelingsontwerp: samenvoeging gemeenten Delfzijl-Appingedam-Loppersum AB1905.-1811-HERINDELINGSONTWERP-Appingedam-Delfzijl-Loppersum.pdf
AB1905.-Herindelingsontwerp-DAL..pdf
- Brief gemeente Westerkwartier AB1906.-0550-2018-gemeente-Leek-instemming-informatie-dagelijks-bestuur-.pdf
Inhoudelijk onderwerp
- Zeer Zorgwekkende stoffen
Agenda AB1907.-Termijnagenda-DB-en-AB-2019.pdf