AB-vergadering

Datum: 29-03-2019
Aanvang: 09:30
Locatie: Provinciehuis Groningen
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. opening, mededelingen en vaststelling agenda Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-29-maart-2019.pdf
2. Concept verslag 4 februari 2019 AB1909.-Conceptverslag-Algemeen-Bestuur-ODG-4-februari-2019.pdf
3. Te behandelen stukken
Financiën
- Presentatie jaarrekening 2018 Jaarrekening-2018.pdf
- Begroting 2020 AB-1910.-Annotatie-Ontwerpbegroting-2020.pdf
- Brzo programma AB1911.-Annotatie-BRZO-programma.pdf
HRM
- Samenstelling Algemeen en Dagelijks Bestuur AB1912.-Annotatie-samenstelling-DB-en-AB.pdf
Brzo
- Samenwerkingsovereenkomsten AB1913.-Samenwerkingsovereenkomst-uitvoering-Brzo-Fryslân-ODG-def.pdf
Inhoudelijke onderwerp
- Energietransitie Presentatie-AB-ODG-Energiebesparing.pdf