AB-vergadering

Datum: 14-12-2018
Aanvang: 09:30
Locatie: Gemeente Bedum
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen, en vaststelling agenda Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-14-december-2018.pdf
2. Conceptverslag Conceptverslag 10 oktober 2018 AB1828.-Conceptverslag-Algemeen-Bestuur-ODG-10-oktober-2018.pdf
3. Te behandelen stukken
Financiën
- Najaarsnota 2018 AB1829.-Annotatie-najaarsnota-2018-ODG.pdf
AB1829.-Najaarsnota-2018-AB-14-december-2018.pdf
- Voorstel reserves AB1830.-Annotatie-reserves-bij-NJN.pdf
- Notitie Verbeterplan AB1831.-Annotatie-notitie-Verbeterplan.pdf
AB1831.-Notitie-Verbeterplan.pdf
- Kadernota 2020 AB1832.-Annotatie-kadernota-2020.pdf
AB1832.-Kadernota-2020.pdf
- Normenkader ODG AB1833.-Normenkader-ODG.pdf
- Opdracht AB onderzoeksvraag 1. plan van aanpak outpuntfinanciering AB1834.-Annotatie-opdracht-AB-onderzoeksvraag-1-plan-van-aanpak-nieuw-financieringsmodel-ODG.pdf
AB1834.-Opdracht-AB-onderzoeksvraag-1.-Plan-van-aanpak-nieuw-financieringsmodel-ODG.pdf
- Opdracht AB onderzoeksvraag 2. structurele verhoging deelnemersbijdrage AB1835.-Annotatie-opdracht-AB-onderzoeksvraag-2-structurele-verhoging-deelnemersbijdrage.pdf
AB1835.-Opdracht-AB-onderzoek-2.-Onderzoek-structurele-verhoging-deelnemersbijdrage-def.pdf
Primair proces
- Plan van aanpak routekaart basistaken AB1836.-Annotatie-PvA-afbakening-basistaken.pdf
AB1836.-PvA-Afbakening-basistaken.pdf
- Business cases Westerkwartier en Het Hogeland AB1837.-Advies-OR-businesscases-2.pdf
AB1837.-BC-Het-Hogeland-en-Westerkwartier.pdf
AB1837.-Annotatie-Definitief-besluit-BC-HH-en-WK.pdf
AB1837.-Annotatie-Definitief-besluit-BC-HH-en-WK-1.pdf
AB1837.-BC-Het-Hogeland-en-Westerkwartier-1.pdf
PDC AB1838.-Annotatie-PDC.pdf
AB1838.-PDC-2019-Basis-Milieu-V3.2.pdf
AB1838.-PDC-2019-Basis-Milieu-Wabo-V3.2-1.pdf
AB1838.-PDC-2019-Basis-V3.2.pdf
Stand van zaken LOS AB1839.-Bijlage-1.-Beknopte-versie-programmaplan-Doorontwikkeling-LOS.pdf
AB1839.-Memo-programmaplan-LOS.pdf
Samenvatting zomertour AB1840.-Samenvatting-zomertour-2018.pdf
Samenvatting najaarsrapportage AB1841.-Samenvatting-najaarsrapportage-2018.pdf
Overige zaken
- Verlengen DVO's AB1842.-Annotatie-model-DVO-2019.pdf
AB1842.-Bijlage-1.-Model-DVO-Dienstverleningsovereenkomst-2019.pdf
- Voorstel termijnagenda DB/AB 2019 AB1843.-Annotatie-Termijnagenda-DB-en-AB-2019.pdf
AB1843.-Termijnagenda-DB-en-AB-2019.pdf
Inhoudelijke onderwerp
- Presentatie Brzo en transitie naar Brzo Noord
Rondvraag