AB-vergadering verplaatst naar 05-02-2016

Datum: 27-11-2015
Aanvang: 11:00
Locatie: Omgevingsdienst Groningen, Veendam
Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Vaststelling instructie interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Groningen
3. Najaarsnota 2015
4. Normenkader 2015
5. Kadernota 2017
6. Ter informatie
7. Rondvraag en sluiting