AB-vergadering

Datum: 28-11-2014
Aanvang: 12:30
Locatie: Omgevingsdienst Groningen, Veendam
Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Verslag (ter tekening) 2.-Verslag-12-mei-2014.pdf
3. Presentatie voortgang project LOS door Evelien Raap
4. Aanstelling directeur/secretaris 4.-Aanstelling-directeur-secretaris.pdf
5. Bekrachtiging cao-wijzigingen 5.-Annotatie-bekrachtiging-CAO-wijzigingen.pdf
6. Financiële spelregels bij inbreng nieuwe taken 6.-Financiële-spelregels-bij-inbreng-nieuwe-taken.pdf
6.-Financiële-spelregels-bij-inbreng-nieuwe-taken1.pdf
6.-Financiële-spelregels-bij-inbreng-nieuwe-taken2.pdf
6.-Financiële-spelregels-bij-inbreng-nieuwe-taken3.pdf
7. Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling 7.-Annotatie-mandaat-volmachtregeling-2014.pdf
7.-Annotatie-mandaat-volmachtregeling-20141.pdf
7.-Annotatie-mandaat-volmachtregeling-20142.pdf
7.-Annotatie-mandaat-volmachtregeling-20143.pdf
8. Planning 2014/2015 P&C-producten 8.-Planning-2014-2015-.pdf
8.-Annotatie-planning-2014-2015.pdf
8.-Planning-2014-2015-1.pdf
8.-Annotatie-planning-2014-20151.pdf
8.-Planning-2014-2015-2.pdf
8.-Annotatie-planning-2014-20152.pdf
8.-Planning-2014-2015-3.pdf
8.-Planning-2014-2015-3.pdf
9. Normenkader DB-Normenkader-2015.pdf
9.-Annotatie-Normenkader-2014.pdf
9.-Annotatie-Normenkader-20141.pdf
9.-Annotatie-Normenkader-20142.pdf
9.-Annotatie-Normenkader-20143.pdf
10. Najaarsrapportage 2014 10.-Najaarsrapportage-2014.pdf
10.-Annotatie-Najaarsrapportage-2014.pdf
10.-Najaarsrapportage-20141.pdf
10.-Annotatie-Najaarsrapportage-20141.pdf
11. Kadernota 2016 11.-Kadernota-2016-.pdf
11.-Annotatie-kadernota-2016.pdf
11.-Kadernota-2016-1.pdf
11.-Annotatie-kadernota-20161.pdf
11.-Kadernota-2016-2.pdf
11.-Annotatie-kadernota-20162.pdf
12. Plan van aanpak AO-IC plan 12.-Plan-van-Aanpak-AOIC-Omgevingsdienst-Groningen-V04.pdf
12.-Plan-van-Aanpak-AOIC-Omgevingsdienst-Groningen-V041.pdf
12.-Plan-van-Aanpak-AOIC-Omgevingsdienst-Groningen-V042.pdf
13. Plan van aanpak/resultaten Interne Controle 13.-Plan-van-aanpak-IC-2014.pdf
13.-Plan-van-aanpak-IC-20141.pdf
13.-Resultaten-Interne-Controle-Omgevingsdienst-Groningen-.pdf
14. Toezichtsbrief begroting 2015 14.-Toezichtsbrief-Begroting-2015.pdf
14.-Annotatie-Toezichtsbrief-Begroting-15.pdf
15. Rondvraag en sluiting