AB-Vergadering

Datum: 05-07-2018
Aanvang: 09:30
Locatie: Gemeente Winsum
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-5-juli-2018.pdf
2. Conceptverslag 28 maart 2018 AB1810.-Conceptverslag-28-maart-2018.pdf
3. Te behandelen stukken
Financiën AB1811.-Bijlage-2.-Aanbiedingsbrief-controleverklaring-jaarrekening-2017-Jaarstukken-2017-versie-21-juni-2018.pdf
Voorjaarsnota 2018 AB1812.-Voorjaarsnota-2018.pdf
Begroting 2019 AB1813.-Begroting-2019.pdf
Reactie zienswijzen AB1813.-Zienswijzen-ontwerpbegroting-2019-.pdf
AB1813.-Bijlage-zienswijze-gemeente-Eemsmond.pdf
AB1813.-Bijlage-zienswijze-Gemeente-Leek-Ontwerpbegroting-2019.pdf
AB1813.-Bijlage-zienswijze-Gemeente-Zuidhorn-Ontwerp-begroting-2019.pdf
AB1813.-Bijlage-zienswijze-Gemeente-De-Marne-begroting-ODG-2019.pdf
AB1813.-Bijlage-zienswijze-Gem.-Oldambt-collegevoorstel-ontwerpbegroting-2019.pdf
Primair proces
Samenvatting voorjaarsrapportages AB1814.-Annotatie-voorjaarsrapportage.pdf
AB1814.-Bijlage-voorjaarsrapportage-Stadskanaal.pdf
AB1814.-Bijlage-voorjaarsrapportage-Provincie-Groningen.pdf
Overige
Terugblik informeel AB en voorstellen robuuste ODG AB1815.-Presentatie-AB-5-juli-voorstellen-ODG.-1.pdf
Verlenging huurcontract AB1816.-Annotatie-huurverlenging.pdf
Plan van aanpak Omgevingswet AB1817.-Annotatie-procesplan-Omgevingswet.pdf
AB1817.-Bijlage-Omgevingswet-Procesplan-1.0.pdf
Wijziging mandaatbesluit ODG AB1818.-Besluit-wijziging-Mandaat-en-volmachtregeling-aan-directeur.pdf
AB1818.-Wijziging-mandaatbesluit-ODG.pdf
Wijziging samenstelling AB en DB AB1819.-Wijzigingen-AB-en-DB-samenstelling.pdf
Kadernotitie uitgangspunten AB1820.-Annotatie-AB-uitgangspunten-kader-art-44-GR.pdf