AB-vergadering

Datum: 28-03-2018
Aanvang: 15:00
Locatie: Gemeentehuis Sellingen, Raadzaal
Bijzonderheden:

Eventuele bijzonderheden

Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 00-Agenda-Algemeen-Bestuur-Omgevingsdienst-Groningen-28-maart-2018-1.pdf
2. Kennismaking directeur/secretaris Nienke Baars
3. Conceptverslag 9 februari 2018 AB-1803-Conceptverslag-9-februari-2018.pdf
4. Te behandelen stukken.
Verbeterplan Aangepaste juridische documenten n.a.v. vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling AB-1804-0-Annotatie-aanpassing-juridische-documenten-AB-28032018.pdf
AB-1804-1-Memo-toelichting-aanpassing-juridische-documenten-ODG-15-maart-2018.pdf
AB-1804-2-Bijlage-1-relaties-juridische-documenten.pdf
AB-1804-3-Bijlage-2-Memo-reactie-op-opmerkingen-en-vragen-deelnemers-ODG-15032018.pdf
AB-1804-4-Model-DVO-2018-concept-28-maart-2018-schoon.pdf
AB-1804-5-Model-mandaat-concept-28-maart-2018-schoon.pdf
AB-1804-6-Model-Volmacht-en-machtiging-ODG-concept-28032018.pdf
AB-1804-7-Modelbesluit-mandaat-of-volmacht-28032018.pdf
AB-1804-8-Algemeen-Dienstverleningshandvest-Omgevingsdienst-Groningen-concept-28-maart-2018.pdf
Reactie zienswijze en instemming gewijzigde GR ODG AB-1805-Voortgang-besluitvorming-aanpassing-gemeenschappelijke-regeling.pdf
AB-1805-Bijlage-1-overzicht-stand-van-zaken-toestemming-raden-en-staten.pdf
AB-1805-Bijlage-2-Stand-van-zaken-besluitvorming-gemeenschappelijke-rege....pdf
Financiën Conceptbegroting 2019 AB-1806-Annotatie-AB-Ontwerpbegroting-2019.pdf
AB-1806-Ontwerpbegroting-2019.pdf
Reactie zienswijze en instemming begrotingswijziging 2018 AB-1807-Annotatie-reactie-zienswijze-en-instemming-begrotingswijziging-2....pdf
AB-1807-Bijlage-1-reactie-zienswijze-begrotingswijziging-2018.pdf
AB-1807-Bijlage-2-overzicht-ingediende-zienswijzen.pdf
Portefeuilleverdeling DB AB-1808-Portefeuilleverdeling-Dagelijks-Bestuur.pdf
Wijzigingen samenstelling AB AB1809-Wijziging-plaatsvervangend-lid-AB-.pdf
5. Rondvraag