AB-vergadering (Oprichtingsvergadering)

Datum: 11-06-2013
Aanvang: 17:00
Locatie: Hampshire Hotel - Plaza Groningen
Agendapunt Bijlages
1. Opening en vaststellen agenda
2. Installatie leden Algemeen Bestuur
3. Eerdere besluiten stuurgroep
4. Documenten Gemeenschappelijke Regeling
Rondvraag en sluiting