AB-vergadering

Datum: 24-06-2016
Aanvang: 09:30
Locatie: Omgevingsdienst Groningen, Veendam
Agendapunt Bijlages
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Conceptverslag d.d. 13 mei 2016 AB-conceptverslag-13-mei-2016.docx
3. Te behandelen stukken
- Presentatie verbeterplan in relatie tot de financiële stukken AB1610.begeleidende-memo-bij-presentatie-verbeterplan-in-relatie-tot-de-financiele-stukken.docx
AB1610.samenvattend-overzicht-deelnemersbijdragen_verbeterplan.pdf
- Samenhang P&C-rapportages en verbeterplan AB1611.Annotatie-samenhang-PC-rapportages-en-Verbeterplan.docx
- Jaarstukken 2015 AB1612.Annotatie-Jaarstukken-2015.docx
AB1612.Bijlage-1.Accountantsverslag-Omgevingsdienst-Groningen.pdf
AB1612.Bijlage-2.Jaarstukken-2015.pdf
- Voorjaarsnota met voorstel begrotingswijziging AB1613.Annotatie-Voorjaarsnota-2016.docx
AB1613.Bijlage-1.Voorjaarsnota-2016.pdf
- Agenda Dagelijks Bestuur AB1614.Agenda-DB-16-juni-2016.doc
- Verdeling portefeuille Dagelijks Bestuur en voorstellen verbeteren relatie opdrachtgever-ODG AB1615.memo-verdeling-portefeuille-Dagelijks-Bestuur-en-voorstellen-verbeteren-relatie-opdrachtgevers-ODG.docx
4. Rondvraag en sluiting