Stikstof

Geplaatst op 25 oktober 2019

Een aantal beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) is gevoelig voor stikstof. Activiteiten zoals het aanleggen van wegen, bouwprojecten, industrie en veehouderijen produceren stikstof. Om verdere schade aan de natuur te voorkomen, werken Rijk en provincies aan maatregelen om de stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof op een oppervlak) te laten afnemen.

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningverlening voor alle sectoren op gang komt. Uitgangspunten daarbij zijn de daling van de stikstofdepositie in onze natuur, een duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven.

Gezamenlijk werken we, elk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, aan een integrale stikstofaanpak, waarmee de natuur in Nederland beter wordt beschermd en er tegelijkertijd ruimte wordt gemaakt voor economische en maatschappelijke initiatieven.

De provincies en het Rijk geven uiterlijk 1 december 2019 nadere duidelijkheid hierover. De gezamenlijke overheden vinden het van belang om met alle sectoren het gesprek aan te gaan.

Laatste nieuws over dit onderwerp op de website van de provincie Groningen

Tijdlijn van gebeurtenissen, afspraken en rapporten rondom stikstof

Veelgestelde vragen


(Bron: website Provincie Groningen)