Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze privacywetgeving regelt de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de Omgevingsdienst Groningen (ODG) zorgvuldig omgaat met uw gegevens en dat uw gegevens niet zomaar worden gedeeld met derden.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn, behalve naam, adres en geboortedatum, ook het IP-adres, paspoortnummer en zakelijke telefoonnummer.

Verwerken van persoonsgegevens

De ODG verwerkt persoonsgegevens. Dat doen wij alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Bijvoorbeeld om onze wettelijke opgedragen taken uit te kunnen voeren, maar ook om met u te communiceren. Verder worden persoonsgegevens gebruikt om toezicht te kunnen houden op de vergunningen die de ODG uitgeeft. Voor het verwerken van uw gegevens is dan ook altijd een grondslag aanwezig. U kunt hierbij denken aan de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Hieronder staan een aantal voorbeelden van verwerking van persoonsgegevens:

Contact per email of telefoon
Om contact met u op te kunnen nemen kan de ODG u vragen naar uw telefoonnummer of e-mailadres.

Delen met derden
De ODG is erg terughoudend met het delen van persoonsgegevens met derden. Door het uitvoeren van wettelijke taken kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Daarbij kunt u denken aan andere overheidsinstanties voor het verzenden van post of het innen van boetes, zoals het Openbaar Ministerie of gerechtelijke instanties. Dit doen we niet zonder de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens te toetsen aan de bepalingen van de AVG. U kunt er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt of worden doorverkocht aan derden.

Veiligheid en persoonsgegevens

Om uw gegevens te beveiligen houdt de ODG zich aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).

Bewaren persoonsgegevens

De ODG bewaart de persoonsgegevens niet langer als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen? Of heeft u vragen over toezicht of handhaving?

In sommige gevallen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.