Over ons

In alles wat wij doen dragen wij bij aan een veilige en schone leefomgeving. Dat is de missie van de Omgevingsdienst Groningen (ODG).


De ODG verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu, bouwen en wonen. Dit doen we in opdracht van en samen met de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Dagelijks zetten wij ons in om de inwoners van onze provincie veilig te laten wonen, werken en recreëren, in een gebied met zware industrie, agrarische bedrijven, multinationals en de grootste zeehaven van Noord Nederland.

Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de ODG eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).


Wat we doen

Er zijn verschillende wetten en regels die het milieu en onze leefomgeving moeten beschermen. Denk hierbij aan thema’s als energie, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit en het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. De ODG controleert of bedrijven in onze regio zich aan deze regels houden – in opdracht van de gemeente of provincie. Dat doen we met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Daarbij is de ODG één van de zes omgevingsdiensten in Nederland die gespecialiseerd is in toezicht op risicovolle bedrijven die werken met veel gevaarlijke stoffen (BRZO-bedrijven).


Werkgebied

Ons werkgebied is vooral de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).


Onze taken

Met uitzondering van het verplichte basistakenpakket, nemen enkele gemeenten ook het Milieu- en Wabo pakket af bij de ODG. Gemeenten zorgen zelf voor de coördinatie en afstemming van deze aanvragen naar de ODG.

Een groot deel van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken die we uitvoeren, vallen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We werken daardoor met ‘omgevingsvergunningen’. Daarbij is er één vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die leidt tot:

  • korte en op elkaar afgestemde procedures;
  • een goede dienstverlening aan bedrijven en inwoners;
  • weinig administratieve lasten voor bedrijven en inwoners.


Specialistische taken

De medewerkers van de ODG voeren een breed scala aan specialistische taken uit in het kader van de omgevingsvergunning of andere milieuwetgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van bodem, brandveiligheid, externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit. Daarnaast verzorgt de ODG de intake en afhandeling van milieuklachten in de provincie Groningen die via de Milieuklachtenlijn binnenkomen.


Kracht van samen

Naast de samenwerking met onze opdrachtgevers werken we ook nauw samen met andere overheidsorganisaties, zoals de brandweer, waterschappen, Rijkswaterstaat, politie en justitie. Samen met hen zet de ODG zich in voor een veilige schone leefomgeving. Wij zijn dan ook overtuigd van de kracht van samen!


Onze medewerkers

Wij zijn een jonge organisatie met trotse medewerkers die het doel hebben om onze regio veilig en schoon te houden. Binnen de ODG is er volop ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Momenteel werken er 190 medewerkers. Wil jij ook deel uitmaken van de ODG? Bekijk dan onze vacatures.