Bestuur & Organisatie

De Omgevingsdienst Groningen is een Gemeenschappelijke Regeling (opgericht op 11 juni 2013). De 12 Groninger gemeenten en de provincie Groningen zijn eigenaar.

Vertegenwoordigers van de 12 gemeenten en de provincie vormen samen het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst. De vertegenwoordiger van de provincie Groningen is voorzitter van het Algemeen Bestuur en tevens voorzitter van het Dagelijks Bestuur. De directeur secretaris van de Omgevingsdienst is ambtelijk secretaris van het Dagelijks Bestuur.

Naast eigenaar zijn de 12 gemeenten en de provincie ook opdrachtgever voor de Omgevingsdienst.

De uitvoering van de opdrachten ligt in handen van zo’n 175 specialisten die werken vanuit een kantoor in Veendam. De organisatie bestaat uit vier afdelingen:

  • Vergunningverlening
  • Toezicht & Handhaving
  • Advies
  • Bedrijfsvoering & Ondersteuning