Over de Omgevingsdienst

omgevingsdienst-groningenDe Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van Groninger gemeenten en de provincie Groningen. We zijn een regionale uitvoeringsdienst. In de Omgevingsdienst zijn kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger overheden samengebracht.

Een leefbaar, veilig en gezond Groningen
De Omgevingsdienst Groningen werkt nauw samen met andere overheidsorganisaties, zoals de brandweer, de waterschappen, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie. Samen met haar opdrachtgevers en partners zet de Omgevingsdienst zich in voor een leefbaar, veilig en gezond Groningen.

Werkgebied
Ons werkgebied is vooral de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).

Wat betekent de Omgevingsdienst voor u als inwoner of ondernemer?
Of u nu een bedrijf vertegenwoordigt of als particulier bijvoorbeeld een vergunning wilt aanvragen, de gemeente of de provincie blijft voor u het eerste aanspreekpunt. Het kan wel betekenen dat u bij de afhandeling van uw vergunningprocedure of een handhavingsverzoek medewerkers van de Omgevingsdienst kunt tegenkomen bij de gemeente, provincie, in het veld of bij uw bedrijf. De medewerkers van de Omgevingsdienst handelen altijd namens de gemeente of provincie. Voor vergunningen kunt u dus terecht bij uw eigen gemeente of de provincie. Dat geldt ook voor vragen over toezicht en handhaving.