ODG hervat fysieke inspecties

Hoewel het normale leven nog voor een deel stil staat, gaat veel bedrijvigheid gewoon door. Voor iedereen is het een bijzondere situatie, die nieuwe routines vergt. Daarom hebben we de afgelopen weken onze inspectiebezoeken op aangepaste wijze uitgevoerd. Inmiddels hebben veel bedrijven aanpassingen gedaan in hun werkwijze en inrichting. Wij hebben besloten om per 18 juni a.s. de fysieke controles uit te breiden. Uiteraard doen we dit zo veilig en efficiënt mogelijk.

Protocol
Om het hervatten van de inspecties op een veilige manier te laten verlopen wordt een duidelijk protocol gevolgd door onze medewerkers. Bij het afleggen van fysieke inspecties en bedrijfsbezoeken staan de richtlijnen van het RIVM voorop. Wij vragen de bedrijven dan ook om de inspectie volgens deze richtlijnen mogelijk te maken. Hierover nemen wij van tevoren contact op, waarna de bedrijven op afspraak bezocht worden.

Factsheet
Hoe we de fysieke inspecties uitvoeren en welk protocol we daarbij volgen, wordt weergegeven in onderstaande factsheet.


Werkwijze vergunningverlening inclusief vooroverleg
Voor vergunningverlening en vooroverleg blijft gelden dat dit zoveel als mogelijk digitaal plaatsvinden. Daar waar het niet digitaal kan is fysiek overleg mogelijk. Uiteraard zijn dan de algemeen geldende richtlijnen hier van toepassing.