Omgevingsdienst Groningen gaat toezicht houden met een drone

Toezichthouders Mark Verburg (links) en Hans Hofer tijdens een controle


Een spannende tijd, want binnenkort starten we bij de Omgevingsdienst Groningen met een pilot: het gebruik van een drone om onze dienstverlening te verbeteren. Twee speciaal opgeleide drone piloten gaan gedurende een periode van 3 maanden de meerwaarde van een drone bij toezicht- en handhavingstaken testen. 


Sneller en efficiënter werken

Het inzetten van drones moet ons dagelijks werk efficiënter en flexibeler maken. Nu wordt er zo’n 2 keer per jaar meegevlogen met een helikoptervlucht van Rijkswaterstaat om luchtfoto’s te maken. Met een drone wordt filmen en fotograferen vanuit de lucht aanzienlijk gemakkelijker. We zouden zelfs dagelijks kunnen vliegen. De pilot wordt uitgevoerd door twee dronepiloten, en als de pilot geslaagd blijkt, kunnen in totaal vier piloten worden ingezet.


Bodem, milieu en afval

De drone wordt onder meer ingezet bij bodemtoezicht, milieutoezicht en toezicht op afvalbedrijven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er meerdere afvalstoffen achter elkaar liggen. Dit is niet altijd te zien vanaf de grond, maar vanuit de lucht wordt dit wel zichtbaar. Verder krijgen we tijdens grotere projecten meer inzicht in de vorderingen, simpelweg omdat we vaker vanuit de lucht kunnen bekijken wat de status is.


Piloot aan het woord

Mark Verburg is één van de vier piloten die zijn opgeleid om met de drone te vliegen. Mark: “Toen ik vorig jaar gevraagd werd om dronepiloot te worden, heb ik geen moment getwijfeld om deze leuke uitdaging aan te gaan. Na het behalen van het certificaat, het aanschaffen van de drone en het verkrijgen van de vergunning, konden we de lucht in. Tot de start van de pilot verkennen we de mogelijkheden van de drone voor ons werk en oefenen we met het slim gebruiken ervan. Het kan daarom zijn dat je ons al ergens treft met de drone”.
.

“Met een drone kunnen we opslagen en objecten nóg nauwkeuriger bekijken”


3D-modellen

Met de drone is het ook mogelijk om 3D modellen te maken. Mark: “Hiermee kunnen we opslagen en objecten nóg nauwkeuriger bekijken. Je meet zo namelijk niet alleen de oppervlakte, maar ook het volume. Zo kunnen we bijvoorbeeld, ook in het belang van het bedrijf, beoordelen of men zich aan de toegestane maximale opslaghoeveelheid houdt. Of kan de omvang van bijvoorbeeld een partij grond gecontroleerd worden door de gegevens van de drone te vergelijken met de opgegeven hoeveelheid.”


Privacy

Het vliegen met een drone is in Nederland aan strikte voorwaarden gebonden en ook privacy is een belangrijk aspect bij het gebruik van drones. Zo moet er sprake zijn van gerichte controle en worden niet-relevante camerabeelden gewist. Om de privacy van betrokkenen te beschermen is er een DPIA (Data Protection Impact Assessment) opgesteld. “Dat is een garantie dat wij verantwoord omgaan met de persoonsgegevens die we met de drone hebben verzameld”, aldus Mark.


Pionieren

Het vliegen met drones voor deze doeleinden is relatief nieuw. Veel organisaties zitten op dit moment in een testfase. Mark: “Zeker op het gebied van de 3D-software proberen we zoveel mogelijk ervaringen uit te wisselen met andere organisaties, want op dit gebied is nog weinig kennis en ervaring aanwezig. Wat dat betreft is het behoorlijk pionieren. Maar dat weerhoudt ons niet en dus gaan we ervoor!”