Informatieplicht Energiebesparing bedrijven

Geplaatst 18 maart 2019 Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten deze bedrijven in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Informatieplicht Energiebesparing In de informatieplicht Energiebesparing is vastgelegd…. Lees verder

Afwijkende openingstijden 2019

Kantoorsluitingen 2019 In 2019 is het kantoor van de Omgevingsdienst Groningen gesloten en niet telefonisch bereikbaar op de volgende data: Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag Maandag 22 april: 2e Paasdag Woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag Vrijdag 31 mei Maandag 10…. Lees verder

Omgevingsdienst en politie gaan extra toezien op afsluitverplichting mestbassins.

Omgevingsdienst en politie gaan extra toezien op afsluitverplichting mestbassins. Mestbassins moeten voorzien zijn van een deugdelijke afsluiting, omdat ongewild uitstromen van mest tot milieuschade van de bodem en het oppervlaktewater leidt. In de praktijk blijkt dat afsluiters regelmatig niet juist afgesloten zijn. Hierdoor, of door vandalisme of diefstal, wordt de kans…. Lees verder