Omgevingsdienst en politie gaan extra toezien op afsluitverplichting mestbassins.

Omgevingsdienst en politie gaan extra toezien op afsluitverplichting mestbassins. Mestbassins moeten voorzien zijn van een deugdelijke afsluiting, omdat ongewild uitstromen van mest tot milieuschade van de bodem en het oppervlaktewater leidt. In de praktijk blijkt dat afsluiters regelmatig niet juist afgesloten zijn. Hierdoor,¬†of door vandalisme of diefstal, wordt de kans…. Lees verder