Verwijderen asbest gebeurt niet veilig genoeg

Geplaatst op 18 juli 2019 Het verwijderen van asbest gebeurt nog niet veilig genoeg. Een gezamenlijke controle, die werd gehouden met 5 andere omgevingsdiensten en de Inspectie SZW, in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel) leverde in ruim 30% van de gevallen overtredingen op. De inspecties vonden…. Lees verder

Ruim 1000 Groninger bedrijven besparen energie

Geplaatst op 2 juli 2019 Ruim 1000 Groninger bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken stellen dit jaar een energieplan op. Hierin staat welke energiebesparende maatregelen ze gaan nemen, en per wanneer. Deze bedrijven vallen onder de Wet milieubeheer. Ze zijn wettelijk verplicht alle energiemaatregelen te nemen die zich binnen vijf…. Lees verder

Noordelijke provincies brengen samen schadelijke stoffen in kaart

Geplaatst op 28 mei 2019 Alle 235 noordelijke bedrijven die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn. Daarover krijgen zij vandaag een brief. Het gaat om 47…. Lees verder

Informatieplicht Energiebesparing bedrijven

Geplaatst 18 maart 2019 Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten deze bedrijven in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Informatieplicht Energiebesparing In de informatieplicht Energiebesparing is vastgelegd…. Lees verder

Afwijkende openingstijden 2019

Kantoorsluitingen 2019 In 2019 is het kantoor van de Omgevingsdienst Groningen gesloten en niet telefonisch bereikbaar op de volgende data: Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdag Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag Maandag 22 april: 2e Paasdag Woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag Vrijdag 31 mei Maandag 10…. Lees verder

Omgevingsdienst en politie gaan extra toezien op afsluitverplichting mestbassins.

Omgevingsdienst en politie gaan extra toezien op afsluitverplichting mestbassins. Mestbassins moeten voorzien zijn van een deugdelijke afsluiting, omdat ongewild uitstromen van mest tot milieuschade van de bodem en het oppervlaktewater leidt. In de praktijk blijkt dat afsluiters regelmatig niet juist afgesloten zijn. Hierdoor, of door vandalisme of diefstal, wordt de kans…. Lees verder