Maatregelen ODG tegen het coronavirus

Geplaatst op 16 maart 2020 Afgelopen donderdag, 12 maart 2020, maakte het kabinet maatregelen bekend om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Op zondag 15 maart 2020 zijn deze maatregelen aangescherpt en verlengd tot en met maandag 6 april. Als Omgevingsdienst Groningen volgen we deze maatregelen. Bereikbaarheid…. Lees verder

Energie besparen bij bedrijven loont

Geplaatst op 17 februari 2020 Energiebesparing is één van de maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, zoals afgesproken is in het Klimaatakkoord. Bedrijven die vallen onder de Wet Milieubeheer zijn daarom wettelijk verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit is de energiebesparingsplicht. Sinds…. Lees verder

RIVM en Omgevingsdiensten trekken samen op bij onderzoek legionella

Update: 14 januari 2020 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een rapport gepubliceerd over verhoogd risico op verspreiding van legionella bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland. De Omgevingsdiensten werken nauw samen met het RIVM bij dit onderzoek. Legionella In de provincie Noord-Brabant zijn in de afgelopen jaren bijna 70…. Lees verder

Beleidsregels aanpak stikstof van kracht

Geplaatst op 16 december 2019 De nieuwe provinciale beleidsregels die alle 12 provincies dinsdag 10 december 2019 hebben vastgesteld, zijn per vrijdag 13 december 2019, van kracht. De beleidsregels gaan over de vergunningverlening van activiteiten waarbij sprake is van intern of extern salderen. In provincie Fryslân zijn de beleidsregels nog…. Lees verder

Stikstof

Geplaatst op 25 oktober 2019 Een aantal beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) is gevoelig voor stikstof. Activiteiten zoals het aanleggen van wegen, bouwprojecten, industrie en veehouderijen produceren stikstof. Om verdere schade aan de natuur te voorkomen, werken Rijk en provincies aan maatregelen om de stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof op een…. Lees verder

Beantwoording Kamervragen over het lekken van gevaarlijke stoffen in Delfzijl

Geplaatst op 29 juli 2019 Bij twee bedrijven op het Chemie Park in Delfzijl heeft in juni een gevaarlijke stof gelekt. Hierover zijn Kamervragen gesteld door de leden Beckerman en Laçin. Via deze link vindt u de beantwoording van de Kamervragen door staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat.

Verwijderen asbest gebeurt niet veilig genoeg

Geplaatst op 18 juli 2019 Het verwijderen van asbest gebeurt nog niet veilig genoeg. Een gezamenlijke controle, die werd gehouden met 5 andere omgevingsdiensten en de Inspectie SZW, in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Overijssel) leverde in ruim 30% van de gevallen overtredingen op. De inspecties vonden…. Lees verder

Ruim 1000 Groninger bedrijven besparen energie

Geplaatst op 2 juli 2019 Ruim 1000 Groninger bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken stellen dit jaar een energieplan op. Hierin staat welke energiebesparende maatregelen ze gaan nemen, en per wanneer. Deze bedrijven vallen onder de Wet milieubeheer. Ze zijn wettelijk verplicht alle energiemaatregelen te nemen die zich binnen vijf…. Lees verder

Noordelijke provincies brengen samen schadelijke stoffen in kaart

Geplaatst op 28 mei 2019 Alle 235 noordelijke bedrijven die voor hun milieuvergunningen onder verantwoordelijkheid van de provincie vallen, moeten uiterlijk 1 september 2019 aangeven of zij ‘zeer zorgwekkende stoffen’ uitstoten naar lucht en water, en welke stoffen dat precies zijn. Daarover krijgen zij vandaag een brief. Het gaat om 47…. Lees verder