Ervaar je geur- of geluidshinder van bedrijven? Meld het via de Hinderapp!

Inwoners van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland kunnen voortaan gemakkelijker en sneller geur- en geluidsoverlast van bedrijven melden via de Hinderapp. De Hinderapp is een web-app. Ervaar je geur- of geluidshinder in jouw eigen omgeving? Meld dat dan meteen via de Hinderapp. De Hinderapp geeft inzicht in meldingen van…. Lees verder

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. Als samenleving draaien we op voor zowel de milieu- als de economische schade. Bovendien schaadt het ook nog eens de gezondheid van mensen,…. Lees verder

Aanvullende reactie op onderzoek Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’

Vorige week woensdag heeft de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Handhaven in het duister’ gepubliceerd. Hierin staan de bevindingen van een onderzoek naar de aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen. In dit bericht geven wij als zes Brzo-omgevingsdiensten een reactie op dit rapport. De zes Brzo-omgevingsdiensten hebben met belangstelling kennisgenomen van het…. Lees verder

Reactie op onderzoek Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’

Als zes Brzo-omgevingsdiensten hebben we met belangstelling kennisgenomen van het verschijnen van het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van milieucriminaliteit en – overtredingen. De Brzo-omgevingsdiensten hebben het definitieve rapport van tevoren niet ingezien, dit is een eerste…. Lees verder

Omgevingswet en Geluid: wat verandert er?

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De komende jaren gaat de bestaande geluidwetgeving op de schop door de Omgevingswet. Dit betekent grote veranderingen voor de praktijk. Binnen de Omgevingswet krijgt de…. Lees verder

Omgevingsdienst Groningen gaat toezicht houden met een drone

Toezichthouders Mark Verburg (links) en Hans Hofer tijdens een controle Een spannende tijd, want binnenkort starten we bij de Omgevingsdienst Groningen met een pilot: het gebruik van een drone om onze dienstverlening te verbeteren. Twee speciaal opgeleide drone piloten gaan gedurende een periode van 3 maanden de meerwaarde van een…. Lees verder

Windmolenoverlast melden

De Omgevingsdienst Groningen houdt toezicht op het geluidsniveau van windmolens. Heeft u last van windmolens in uw woonomgeving, dan kunt u hier een melding van maken via de Milieuklachtenlijn.   In deze infographic leest u wat wij met uw melding doen en geven we antwoorden op veelgestelde vragen. Infographic ‘Zo…. Lees verder

Waterschappen en omgevingsdiensten uit noorden en oosten gaan meer samenwerken

Waterschappen en omgevingsdiensten uit Noordoost-Nederland, waaronder de Omgevingsdienst Groningen, beloofden elkaar eind vorig jaar een intensievere samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dat levert voordelen op voor alle partijen, inclusief bedrijven in de regio. Eind vorig jaar ondertekenden bestuurders van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze…. Lees verder

Nieuwe bestuursleden Omgevingsdienst NL

Vanaf 24 september jl. heeft het Bestuur van Omgevingsdienst NL er een viertal nieuwe gezichten bij. Nienke Baars, directeur Omgevingsdienst Groningen, Ruben Vlaander, directeur Omgevingsdienst Arnhem, Ronald Visser, directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (secretaris) en Marlies Krul, directeur Omgevingsdienst West-Holland (penningmeester) komen het bestuur als lid versterken.  Lees hier het complete…. Lees verder

Het geactualiseerde tijdelijke handelingskader PFAS per 3-7-2020

Update: 13 juli 2020 Landelijk vertragen veel grond-, weg-, water-, en bouwprojecten sinds PFAS diffuus in de Nederlandse bodem is aangetoond. PFAS staat voor Poly- en perFluorAlkylStoffen. Deze stoffen worden al decennia gebruikt in industriële processen en in vele producten. Kenmerkend voor PFAS is dat ze persistent, mobiel en nauwelijks biologisch…. Lees verder