Toezichthouders stimuleren regelmatige controle luchtwassers

Veehouderijen gebruiken luchtwassers om de uitstoot van ammoniak, stikstof, geur en fijnstof te beperken. Uit milieucontroles blijkt dat veel luchtwassers niet altijd goed functioneren. Het te weinig controleren van de luchtwasser en onvoldoende kennis over de werking ervan zijn de meest voorkomende oorzaken, volgens toezichthouders Martin Ottens en Mauricio Pie. Om de agrarisch…. Lees verder

In Groningen is de toekomst al begonnen

In Groningen is gisteren het Waterstof Innovatie Netwerk Groningen (WING) geopend in de proeftuin van EnTranCe. Met dit netwerk kan worden proefgedraaid met allerlei toepassingen van waterstof. Waterstof is dé veelbelovende energiedrager op het gebied van duurzame energie. Groningen ziet kansen en ontwikkelt zich daarom tot waterstofregio van Nederland. Wat maakt…. Lees verder

Succesvolle samenwerking waterschappen en omgevingsdiensten in 2021

Bron afbeelding: Waterschap Vechtstromen Eind 2020 ondertekenden de noordelijke waterschappen en omgevingsdiensten een overeenkomst waarin de intentie wordt uitgeschreven om op vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken samen te werken. Dit heeft in 2021 geleid tot een gezamenlijke uitvoering van meerdere projecten. Door de deelnemers, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze & Aa’s,…. Lees verder

BODEM, voeding voor inspiratie

Sinds 2011 organiseren we samen met de FUMO, RUDD, de 3 noordelijke provincies en de gemeenten Leeuwarden, Groningen en Emmen en Bodem+ met veel enthousiasme de Noord-Nederlandse Bodemdag. De laatste twee edities konden vanwege Covid-19 helaas niet doorgaan. Daarom hebben we dit jaar een boek uitgebracht! Aandacht en zorg voor…. Lees verder

Nieuwe vacatures bij de ODG

Wil jij je inzetten voor een schone, veilige én duurzame leefomgeving? En je vastbijten in milieu- en veiligheidsvraagstukken over circulaire economie en energietransitie? Dat kan bij de Omgevingsdienst Groningen! Uitbreiding Eemshaven De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland werken samen met Groningen Seaports aan de uitbreiding van de Eemshaven….. Lees verder

Hinderapp voor het melden van geur- en geluidshinder van bedrijven

Sinds september kunnen inwoners van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland via de Hinderapp snel en eenvoudig geur- en geluidsoverlast van bedrijven melden. Meteen op de plek én het moment dat het gesignaleerd wordt. Ook milieuklachten kunnen via de Hinderapp worden doorgegeven. Deze neemt de Omgevingsdienst Groningen in behandeling. Met…. Lees verder

Publicaties over toezicht en handhaving door omgevingsdiensten

Vanaf 17 november zijn in o.a. Trouw en online media artikelen verschenen over het werk van de omgevingsdiensten in Nederland. Aanleiding was een onderzoek van Investico, waar we als ODG ook aan meegewerkt hebben. We vinden dat het onderzoek waardevolle informatie bevat en inzicht geeft in toezicht en handhaving door…. Lees verder

Ervaar je geur- of geluidshinder van bedrijven? Meld het via de Hinderapp!

Inwoners van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland kunnen voortaan gemakkelijker en sneller geur- en geluidsoverlast van bedrijven melden via de Hinderapp. De Hinderapp is een web-app. Ervaar je geur- of geluidshinder in jouw eigen omgeving? Meld dat dan meteen via de Hinderapp. De Hinderapp geeft inzicht in meldingen van…. Lees verder

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. Als samenleving draaien we op voor zowel de milieu- als de economische schade. Bovendien schaadt het ook nog eens de gezondheid van mensen,…. Lees verder

Aanvullende reactie op onderzoek Algemene Rekenkamer ‘Handhaven in het duister’

Vorige week woensdag heeft de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Handhaven in het duister’ gepubliceerd. Hierin staan de bevindingen van een onderzoek naar de aanpak van milieucriminaliteit en –overtredingen. In dit bericht geven wij als zes Brzo-omgevingsdiensten een reactie op dit rapport. De zes Brzo-omgevingsdiensten hebben met belangstelling kennisgenomen van het…. Lees verder