Nieuws van de OR

Beste collega’s,

Op 2 mei jl. is de verkorte procedure t.b.v. de tussentijdse OR-verkiezingen afgerond. Er zijn geen bezwaren tegen de kandidaatstelling van Inez Vos ontvangen. Daarnaast zijn er geen andere kandidaatstellingen ontvangen.

De verkiezingscommissie heeft daarom besloten Inez Vos als verkozen te verklaren in de OR.

Wij wensen Inez heel veel succes in de OR.

Met vriendelijke groet,

De verkiezingscommissie OR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen? Of heeft u vragen over toezicht of handhaving?

In sommige gevallen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.