Nieuwe bestuursleden Omgevingsdienst NL

Vanaf 24 september jl. heeft het Bestuur van Omgevingsdienst NL er een viertal nieuwe gezichten bij. Nienke Baars, directeur Omgevingsdienst Groningen, Ruben Vlaander, directeur Omgevingsdienst Arnhem, Ronald Visser, directeur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (secretaris) en Marlies Krul, directeur Omgevingsdienst West-Holland (penningmeester) komen het bestuur als lid versterken. 

Lees hier het complete nieuwsbericht

Nienke Baars is directeur van de Omgevingsdienst Groningen.
“Als bestuurslid wil ik mij graag inzetten voor de betrokkenheid van omgevingsdiensten vanuit hun uitvoeringsexpertise bij het maken van beleid en regelgeving. Zo leveren we onze bijdrage aan uitvoerbaar beleid, waarmee bevoegde gezagen hun ambities realiseren.”