Milieuklachten en Bedrijfsmeldingen

milieuklachtenOndervindt u overlast door geluid, stank, stof of bijvoorbeeld licht?
Bel dan de Milieuklachtenlijn via het telefoonnummer
050 – 318 0000.
Wanneer uw klacht geen milieuaspect betreft kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.

Bedrijven zijn, op grond van hoofdstuk 17 van de Wet Milieubeheer, verplicht bij het bevoegd gezag melding te doen van ongewone voorvallen in uw bedrijfsvoering, waardoor milieuschade ontstaat of kan ontstaan. Het bevoegd gezag laat het ontvangen en afhandelen van deze meldingen, als onderdeel van het milieutoezicht, door de Omgevingsdienst Groningen uitvoeren. Het melden van een ongewoon voorval aan de Omgevingsdienst Groningen doet u telefonisch. Hiervoor is onze piketdienst is 24/7 bereikbaar.

– U meldt het voorval door te bellen naar  050-3180000
– U wordt in eerste instantie door een telefonist(e)  te woord gestaan
– Deze registreert uitsluitend de basisgegevens
– U meldt direct dat sprake is van melding van een ongewoon voorval bij uw 
  bedrijf
– U vraagt om de dienstdoende piketmedewerker
– U wordt doorverbonden en kunt het voorval inhoudelijk toelichten aan de
toezichthouder

Hoe handelen we Milieuklachten af?
Wanneer u belt met de Milieuklachtenlijn (050 – 318 0000), komt uw telefoontje binnen bij een callcenter. De medewerker van het callcenter registreert uw oproep. Hij/zij beoordeelt aan de hand van een beslisboom waar uw klacht thuis hoort. Ook stelt hij/zij vast of er sprake is van directe hinder door geluid, stank, licht en dergelijke. Afhankelijk van de beoordeling zet de medewerker uw klacht direct door naar de dienstdoende inspecteur van de Omgevingsdienst of neemt de Omgevingsdienst de klacht later op in het reguliere toezicht.

Bij directe hinder beoordeelt de inspecteur die dienst heeft (onze consignatiedienst) of direct optreden nodig en mogelijk is. Uit onderzoek door de inspecteur moet blijken wie of welk bedrijf de overlast veroorzaakt. In overleg tussen inspecteur en het bedrijf neemt het betreffende bedrijf maatregelen om de overlast onmiddellijk of zo snel mogelijk op te lossen. Afhankelijk van de ernst en oorzaak informeert de inspecteur andere instanties of schakelt hij/zij deze instanties in. De inspecteur neemt altijd contact met u op voor nadere informatie over uw klacht. De inspecteur informeert u over de afhandeling, wanneer u aangeeft dit op prijs te stellen.

Uw privacy
Wanneer u een klacht bij het callcenter indient, behandelen wij uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Dit houdt onder meer in dat wij de gegevens niet doorgeven aan de bedrijven waarover u een klacht indient. Wij hanteren hierbij de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Alleen als uw klacht tot een strafrechtelijk onderzoek leidt, kan het Openbaar Ministerie of de rechtbank uw gegevens bij de Omgevingsdienst opvragen. We zijn dan verplicht om die te verstrekken.

Klachten die de Omgevingsdienst niet behandelt
Bij klachten die de Omgevingsdienst niet kan behandelen, verwijst de medewerker van de Milieuklachtenlijn u door naar de juiste instantie. Dit zijn we overigens wettelijk verplicht.

Direct contact

Wilt u een vergunning aanvragen of melding doen? Of heeft u vragen over toezicht of handhaving?

In sommige gevallen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen.