Hoe wij ons blijven inzetten voor een veilige schone leefomgeving

Onze medewerkers werken deze weken zoveel mogelijk vanuit huis om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We volgen hierin de adviezen en richtlijnen van het RIVM. We zijn als organisatie goed bereikbaar, milieuklachten kunnen gemeld worden en de piketdienst is actief. (De piketdienst is de bereikbaarheidsdienst voor milieuklachten of calamiteiten). We voeren fysieke inspectiebezoeken voorlopig alleen uit indien inspectie mogelijk is zonder fysiek contact en/of met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Indien controles niet fysiek mogelijk zijn voeren we de controles zoveel mogelijk administratief uit. Dit geldt ook voor alle hercontroles. 


Werkwijze toezichthouders

Met onze toezichthouders is afgesproken dat zij eerst contact opnemen met de onderneming voordat zij een afspraak maken voor een inspectiebezoek. In dit gesprek wordt met de ondernemer overlegd of een fysiek inspectiebezoek mogelijk is onder bovenstaande voorwaarden. Uiteraard mag de veiligheid of gezondheid van de omgeving niet in gevaar komen. Tijdens de bezoeken aan de locatie nemen onze medewerkers de RIVM-richtlijnen in acht: op minimaal 1,5 meter afstand blijven, geen hand geven en vaak/grondig handen wassen.


Samengevat:

Het werk gaat zoveel mogelijk door
Medewerkers werken vanuit huis
Inspectiebezoek toezichthouders u wordt vooraf gebeld
Milieuklachten kunnen gemeld worden
Piketdienst is actief
Hygiënemaatregelen RIVM nemen wij in acht
Maatregelen gelden tot nader order

Heeft u vragen?  Bel ons op 0598 – 788 000 of mail naar info@od-groningen.nl.