Energie besparen bij bedrijven loont

Geplaatst op 17 februari 2020

Energiebesparing is één van de maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen, zoals afgesproken is in het Klimaatakkoord. Bedrijven die vallen onder de Wet Milieubeheer zijn daarom wettelijk verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit is de energiebesparingsplicht. Sinds 1 juli 2019 hebben deze bedrijven ook een informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat bedrijven uiterlijk 1 juli 2019 per Wet milieubeheer-inrichting hebben moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben uitgevoerd.


Energiebesparing bij bedrijven

Om bedrijven te stimuleren en adviseren in energiebesparing, zijn de provincie Groningen, de Groningse gemeenten, de Natuur- en Milieufederatie (NMF) en de ODG in 2018 het project Energiebesparing bij bedrijven gestart.

1937 bedrijven hebben in 2019 een brief ontvangen van de gemeente met de vraag hoeveel energie zij gebruiken. Uit de ontvangen gegevens blijkt dat hiervan 1.076 bedrijven onder de informatieplicht energiebesparing vallen. Deze bedrijven worden bezocht door de ODG of gemeente om te beoordelen of ze voldoen aan de wetgeving. Ook krijgen ze advies over welke energiemaatregelen ze kunnen nemen. Denk aan het isoleren van verwarmingsbuizen en het vervangen van TL verlichting door LED verlichting.


Daling CO2 uitstoot én energierekening

Dat energiebesparing loont, ervaren onze energietoezichthouders nu het project een aantal maanden loopt:
“Tijdens een energiecontrole afgelopen zomer bij een Gronings familiebedrijf zagen we dat er al veel goede stappen waren gezet op het gebied van energiebesparing. LED verlichting, aanvullende isolatie en een efficiëntere cv-installatie waren maatregelen die de ondernemer zelf al getroffen had. We gaven hem nog een aantal maatregelen mee, waar de ondernemender enthousiast mee aan de slag is gegaan.

Afgelopen maand ontvingen we een mail met de meest recente energierekening, waarop we mooie cijfers terugzagen. 49 procent minder elektriciteitsverbruik en 30 procent minder gasverbruik. De totale CO2-reductie is 39 procent. Een mooi resultaat op weg naar het doel om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 met 49 procent terug te dringen. En wat levert dit op voor het bedrijf? Een terugverdientijd van twee jaar en een energierekening die ruim 35% lager is dan het jaar ervoor! Een grote pluim voor deze ondernemer.”