Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende gevolgen voor de leefomgeving, economie en maatschappij. Als samenleving draaien we op voor zowel de milieu- als de economische schade. Bovendien schaadt het ook nog eens de gezondheid van mensen, dieren en planten. Dit staat in het Dreigingsbeeld Milieu­criminaliteit 2021 dat vandaag is overhandigd aan de Strategische Milieukamer.

Het dreigingsbeeld is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de strategische milieukamer (OM). In totaal zijn negen vormen van milieucriminaliteit beschreven in het rapport. Het gaat over fraude met mest, gewasbeschermingsmiddelen, afval, bodem- en grondstromen, illegaal vuurwerk, koelmiddelen, olie, wild life en zeer zorgwekkende stoffen. 

Lees verder: Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen